Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2019/2020

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Berg

19

19

.

.

100,0

.

.

Bräcke

22

21

.

.

95,5

.

.

Härjedalen

44

43

.

.

97,7

.

.

Krokom

71

69

.

69

97,2

.

100,0

Ragunda

7

6

.

.

85,7

.

.

Strömsund

64

63

.

.

98,4

.

.

Åre

63

62

.

.

98,4

.

.

Östersund

806

739

457

282

91,7

61,8

38,2

Jämtlands län

1 096

1 022

561

461

93,2

54,9

45,1

Riket

87 776

80 298

55 222

25 076

91,5

68,8

31,2

Källa: Skolverket

               
Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Berg 57,1 61,9 52,6 82,8 . . .
Bräcke 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Härjedalen 74,1 63,9 78,3 13,0 72,0 . .
Krokom 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Ragunda .. .. 0,0 0,0 . . .
Strömsund 38,6 36,1 41,4 35,2 . . .
Åre 37,7 58,6 51,7 56,1 . . .
Östersund 56,5 63,6 61,5 62,4 66,1 63,0 61,8
Jämtlands län 51,7 55,6 54,8 56,7 58,7 55,4 54,9
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Berg 100 108 92 145 . . .
Bräcke 100 . . . . . .
Härjedalen 100 86 106 18 97 . .
Krokom 100 . . . . . .
Ragunda 100 . . . . . .
Strömsund 100 93 107 91 . . .
Åre 100 155 137 149 . . .
Östersund 100 113 109 111 117 112 109
Jämtlands län 100 108 106 110 114 107 106
Riket 100 102 103 104 106 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta