Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Berg 51,5 0,0 33,3
Bräcke 40,0 19,4 27,5
Härjedalen 31,3 12,9 22,2
Krokom 31,6 23,1 27,5
Ragunda 26,3 33,3 29,0
Strömsund 22,6 13,2 17,4
Åre 38,2 21,1 29,2
Östersund 41,9 23,2 32,9
Jämtlands län 38,2 20,6 29,5
Riket 52,5 40,3 46,4

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Berg

33,3

36,6

28,8

25,0

21,3

31,1

27,3

20,0

23,8

23,8

51,5

Bräcke

25,0

32,4

33,3

38,3

48,6

39,1

21,4

23,1

29,2

30,4

40,0

Härjedalen

26,5

34,3

32,8

39,0

21,6

18,2

32,8

19,5

32,5

38,6

31,3

Krokom

44,0

32,0

25,5

39,3

26,6

35,4

29,1

31,1

33,3

24,2

31,6

Ragunda

18,5

40,0

28,2

35,5

22,2

8,7

42,9

23,3

21,1

50,0

26,3

Strömsund

27,4

43,1

42,6

30,8

29,1

39,4

27,5

28,3

28,3

32,7

22,6

Åre

26,4

32,8

36,4

31,6

23,8

26,9

22,2

29,7

33,3

36,4

38,2

Östersund

41,9

41,4

41,5

34,9

38,2

35,4

37,8

28,6

34,5

37,9

41,9

Jämtlands län

35,8

38,2

36,6

34,7

32,4

32,4

32,7

27,1

32,3

34,7

38,2

Riket

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

52,5

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Berg

24,4

18,9

25,0

16,7

20,9

34,1

9,1

23,5

25,0

13,8

0,0

Bräcke

16,7

29,2

22,0

17,9

14,9

18,0

13,6

28,6

14,3

15,6

19,4

Härjedalen

22,9

22,8

20,5

18,5

10,9

23,2

15,6

21,9

12,8

20,7

12,9

Krokom

21,2

25,8

24,5

23,2

19,8

19,6

18,2

10,6

13,6

26,0

23,1

Ragunda

21,4

8,3

11,1

16,7

9,1

26,1

6,9

19,0

19,0

20,0

33,3

Strömsund

26,5

15,9

26,6

17,0

14,8

19,7

31,5

22,2

9,5

12,5

13,2

Åre

33,3

24,6

16,1

25,4

22,8

22,8

22,2

16,7

31,8

25,0

21,1

Östersund

36,6

26,5

28,8

29,7

29,8

27,4

25,8

28,0

26,2

28,7

23,2

Jämtlands län

29,3

23,7

24,9

24,1

22,6

24,7

22,2

23,3

21,5

23,4

20,6

Riket

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

40,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2006/07=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2006/07=100

Kvinnor

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Berg

100

110

87

75

64

93

82

60

72

71

155

Bräcke

100

130

133

153

195

157

86

92

117

122

160

Härjedalen

100

130

124

147

81

69

124

74

123

146

118

Krokom

100

73

58

89

60

80

66

71

76

55

72

Ragunda

100

216

152

192

120

47

232

126

114

270

142

Strömsund

100

157

155

112

106

144

100

103

103

119

82

Åre

100

124

138

120

90

102

84

113

126

138

145

Östersund

100

99

99

83

91

84

90

68

82

90

100

Jämtlands län

100

107

102

97

91

91

91

76

90

97

107

Riket

100

103

106

102

100

99

100

104

105

107

109

Kommun/Region

Index läsår 2006/07=100

Män

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Berg

100

78

102

68

86

140

37

96

102

57

0

Bräcke

100

175

131

107

89

108

82

171

86

93

116

Härjedalen

100

100

90

81

48

101

68

96

56

90

56

Krokom

100

122

116

109

93

92

86

50

64

123

109

Ragunda

100

39

52

78

42

122

32

89

89

93

156

Strömsund

100

60

100

64

56

74

119

84

36

47

50

Åre

100

74

48

76

68

68

67

50

96

75

63

Östersund

100

72

79

81

81

75

71

76

71

78

63

Jämtlands län

100

81

85

82

77

84

76

79

74

80

70

Riket

100

104

106

101

100

100

100

109

106

107

110

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta