Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2016/2017 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Berg 51,5 0,0 33,3
Bräcke 40,0 19,4 27,5
Härjedalen 31,3 12,9 22,2
Krokom 31,6 23,1 27,5
Ragunda 26,3 33,3 29,0
Strömsund 22,6 13,2 17,4
Åre 38,2 21,1 29,2
Östersund 41,9 23,2 32,9
Jämtlands län 38,2 20,6 29,5
Riket 52,5 40,3 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Berg 28,6 28,2 27,2 20,2 21,1 32,6 19,5 21,7 24,5 18,0 33,3
Bräcke 21,0 30,6 27,7 29,1 29,8 24,7 17,4 25,5 21,2 21,8 27,5
Härjedalen 24,4 29,0 26,4 28,2 16,0 20,7 26,7 20,5 21,8 31,5 22,2
Krokom 32,1 28,7 25,0 31,0 23,1 27,0 23,7 20,5 24,2 25,0 27,5
Ragunda 20,0 25,9 21,2 26,2 15,9 17,4 24,6 21,6 20,0 25,9 29,0
Strömsund 26,9 28,1 35,6 24,0 21,6 29,9 29,8 26,3 20,0 22,7 17,4
Åre 29,3 28,5 26,1 28,1 23,2 24,8 22,2 22,8 32,5 29,4 29,2
Östersund 39,2 34,1 35,4 32,5 34,1 31,1 31,7 28,3 30,5 33,4 32,9
Jämtlands län 32,5 30,9 31,0 29,5 27,5 28,3 27,5 25,2 26,9 29,1 29,5
Riket 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2006/07=100

Kommun/Region 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017
Berg 100 99 95 71 74 114 68 76 86 63 116
Bräcke 100 146 132 138 142 117 83 122 101 104 131
Härjedalen 100 119 108 116 66 85 109 84 90 129 91
Krokom 100 89 78 97 72 84 74 64 75 78 86
Ragunda 100 130 106 131 80 87 123 108 100 130 145
Strömsund 100 105 132 89 80 111 111 98 74 84 65
Åre 100 97 89 96 79 85 76 78 111 100 100
Östersund 100 87 90 83 87 79 81 72 78 85 84
Jämtlands län 100 95 95 91 85 87 85 78 83 90 91
Riket 100 103 106 101 100 99 100 106 106 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta