Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Jämtlands län Riket
1995/1996 29,9 37,0
1996/1997 30,2 38,2
1997/1998 33,3 39,6
1998/1999 31,8 42,7
1999/2000 31,0 42,7
2000/2001 33,7 45,9
2001/2002 32,4 44,8
2002/2003 34,2 43,9
2003/2004 30,2 42,3
2004/2005 28,8 40,9
2005/2006 28,8 41,1
2006/2007 32,5 42,5
2007/2008 30,9 43,9
2008/2009 31,0 45,1
2009/2010 29,5 43,0
2010/2011 27,5 42,5
2011/2012 28,3 42,2
2012/2013 27,5 42,5
2013/2014 25,2 45,1
2014/2015 26,9 44,9
2015/2016 29,1 45,5
2016/2017 29,5 46,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta