Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2021-03-02
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2020

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Berg 88
Bräcke 113
Härjedalen 52
Krokom 45
Ragunda 103
Strömsund 110
Åre 138
Östersund 96
Jämtlands län 92
Riket 87
Källa: Statistiska centralbyrån
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 160 180 195 235 214 241 197 218 223 214 88
Bräcke 208 211 188 193 170 175 154 149 162 158 113
Härjedalen 131 135 100 105 112 112 132 133 122 110 52
Krokom 161 131 89 84 80 75 75 88 75 77 45
Ragunda 212 199 200 189 188 192 187 199 169 167 103
Strömsund 224 220 201 193 236 240 201 236 218 214 110
Åre 249 223 186 248 300 358 359 320 299 308 138
Östersund 178 194 183 190 191 183 201 191 179 166 96
Jämtlands län 189 190 169 179 185 188 191 190 178 170 92
Riket 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150 87
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 113 122 147 134 151 123 137 139 134 55
Bräcke 100 101 90 93 82 84 74 71 78 76 55
Härjedalen 100 103 76 80 85 86 101 102 93 84 40
Krokom 100 81 55 52 50 47 46 55 46 48 28
Ragunda 100 94 94 89 89 91 88 94 80 79 49
Strömsund 100 98 90 86 105 107 90 105 97 95 49
Åre 100 90 75 100 120 144 144 128 120 124 56
Östersund 100 109 103 107 107 103 113 107 101 93 54
Jämtlands län 100 101 89 95 98 99 101 100 94 90 49
Riket 100 98 94 88 92 89 88 87 84 78 46

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta