Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2021-05-06
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2020

             

Jämtlands län                             

Antal

Andelar (%)

Kvinnor       

Män             

Totalt           

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

2 317

3 634

5 951

7,4

11,1

9,3

Gymnasium högst 2 år

5 812

8 428

14 240

18,5

25,7

22,2

Gymnasium 3 år

7 959

10 313

18 272

25,4

31,4

28,5

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

4 868

4 450

9 318

15,5

13,6

14,5

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

9 779

5 267

15 046

31,2

16,0

23,4

Forskarutbildning

192

187

379

0,6

0,6

0,6

Uppgift saknas

424

560

984

1,4

1,7

1,5

Samtliga (hela befolkningen)

31 351

32 839

64 190

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män         

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

236 181

331 881

568 062

9,1

12,3

10,7

Gymnasium högst 2 år

430 367

576 151

1 006 518

16,6

21,4

19,0

Gymnasium 3 år

564 613

676 693

1 241 306

21,7

25,1

23,4

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

411 958

413 021

824 979

15,8

15,3

15,6

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

874 375

583 058

1 457 433

33,6

21,6

27,5

Forskarutbildning

31 684

40 557

72 241

1,2

1,5

1,4

Uppgift saknas

50 133

76 699

126 832

1,9

2,8

2,4

Samtliga (hela befolkningen)

2 599 311

2 698 060

5 297 371

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2010-2020

                       

Jämtlands län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Folk-/grundskola

9,7

9,3

9,0

8,6

8,4

8,2

8,1

8,1

7,9

7,6

7,4

Gymnasium högst 2 år

29,3

28,2

27,0

26,1

25,2

24,1

22,8

21,4

20,5

19,5

18,5

Gymnasium 3 år

19,6

20,4

20,9

21,7

22,4

23,3

23,9

24,3

24,7

24,9

25,4

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,7

15,9

15,9

15,8

15,5

15,4

15,4

15,5

15,6

15,6

15,5

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

24,4

25,0

25,8

26,4

27,0

27,5

28,1

28,9

29,4

30,4

31,2

Forskarutbildning

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5