Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2021-05-06
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2020

                 

Högsta utbildningsnivå

Jämtlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

2 693

9,4

941

23,3

208 721

10,4

123 160

18,0

Gymn högst 2 år

7 558

26,2

870

21,5

441 705

21,9

134 446

19,6

Gymn mer än 2 år

9 761

33,9

552

13,7

580 815

28,8

95 878

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

3 912

13,6

538

13,3

313 936

15,6

99 085

14,5

Eftergymn 3 år eller mer

4 573

15,9

694

17,2

432 515

21,5

150 543

22,0

Forskarutbildning

143

0,5

44

1,1

24 072

1,2

16 485

2,4

Uppgift saknas

160

0,6

400

9,9

11 809

0,6

64 890

9,5

Befolkning 25-64 år

28 800

100

4 039

100

2 013 573

100

684 487

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Jämtlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

1 343

4,9

974

23,8

115 965

6,0

120 216

17,8

Gymn högst 2 år

5 081

18,6

731

17,9

316 365

16,4

114 002

16,9

Gymn mer än 2 år

7 504

27,5

455

11,1

471 958

24,5

92 655

13,7

Eftergymn mindre än 3 år

4 307

15,8

561

13,7

315 263

16,4

96 695

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

8 763

32,1

1 016

24,9

677 728

35,2

196 647

29,1

Forskarutbildning

148

0,5

44

1,1

19 018

1,0

12 666

1,9

Uppgift saknas

120

0,4

304

7,4

8 096

0,4

42 037

6,2

Befolkning 25-64 år

27 266

100

4 085

100

1 924 393

100

674 918

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta