På tal om kvinnor och män i Norrbotten
illustration äldre kvinna och man , arm i arm.

En åldrande befolkning

Andelen äldre i befolkningen ökar. Sverige har redan haft en kraftig expansion av gruppen 65 år och äldre, de kommer utgöra en påtagligt större andel av befolkningen än idag...
illustration moln med text

Tillfällig föräldrapenning

Den tillfälliga föräldrapenningen  är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap...
illustration pengar i portmonä

Det skiljer i medelinkomst

Den sammanräknade förvärvsinkomst skiljer sig mellan kvinnor och män. Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden...
Länstyrelsen Norrbotten
Frågor om statistiken
Pantzare Information
info@pantzare-information.se
© Pantzare Information AB