Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under de senaste 25 åren har befolkningstillväxten i länet skett i Piteå kommun med 3,2 procent. De största minskningarna har skett i kommunerna Pajala, Överkalix och Övertorneå.
Norrbottens län som helhet har minskat sin folkmängd med 6,6 procent under de senaste 25 åren. Genomsnittet för riket är en ökning med 17,4 procent.

Förändring av folkmängden under 25 år, 1995-2020

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1995-2020

1995

2020

Antal

Procent

Arjeplog

3 697

2 718

-979

-26,5

Arvidsjaur

7 788

6 145

-1 643

-21,1

Boden

30 153

28 060

-2 093

-6,9

Gällivare

22 050

17 462

-4 588

-20,8

Haparanda

10 856

9 601

-1 255

-11,6

Jokkmokk

6 507

4 851

-1 656

-25,4

Kalix

18 963

15 812

-3 151

-16,6

Kiruna

25 826

22 664

-3 162

-12,2

Luleå

71 106

78 549

7 443

10,5

Pajala

8 119

5 966

-2 153

-26,5

Piteå

40 923

42 226

1 303

3,2

Älvsbyn

9 400

8 054

-1 346

-14,3

Överkalix

4 560

3 289

-1 271

-27,9

Övertorneå

6 063

4 217

-1 846

-30,4

Norrbottens län

266 011

249 614

-16 397

-6,2

Riket

8 837 496

10 379 295

1 541 799

17,4

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta