Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Arbete // Arbetspendling inom länet

Arbetspendling inom länet

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).

Arbetspendling inom länet 2019

               

Kvinnor

             

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Arje- plog

Arvids- jaur

Boden

Gälli- vare

Hapa- randa

Jokk- mokk

Kalix

Arjeplog

563

10

1

1

 

3

 

Arvidsjaur

15

1 308

 

7

 

2

 

Boden

 

2

4 784

12

3

12

15

Gällivare

 

 

8

4 044

2

14

3

Haparanda

 

 

3

1

1 672

 

76

Jokkmokk

 

2

15

64

 

1 064

 

Kalix

 

1

17

3

71

1

3 121

Kiruna

 

 

3

57

 

11

3

Luleå

2

7

471

41

9

8

85

Pajala

 

1

3

11

3

1

1

Piteå

8

21

39

9

2

7

8

Älvsbyn

 

29

21

3

 

4

 

Överkalix

 

 

2

9

1

 

31

Övertorneå

 

1

8

3

12

 

14

 

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvs- byn

Över- kalix

Över- torneå

Arjeplog

1

5

 

6

1

 

1

Arvidsjaur

1

4

 

11

5

 

 

Boden

7