Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Politik // Valresultat kommunvalet

Valresultat kommunvalet

Senast uppdaterad 2018-09-25
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Valresultat vid kommunvalet 2018. Gällivare kommun

     

Parti

Röstfördelning

Antal

%

Moderaterna

1 995

17,5

Centerpartiet

96

0,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

71

0,6

Kristdemokraterna

44

0,4

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

3 923

34,3

Vänsterpartiet

1 461

12,8

Miljöpartiet de gröna

1 363

11,9

Sverigedemokraterna

1 401

12,3

Feministiskt initiativ

17

0,1

Norrbottens Sjukvårdsparti

579

5,1

Malmfältens Väl

417

3,6

Övriga anmälda partier

59

0,5

Summa giltiga röster

11 426

100

Ogiltiga röster - ej anmälda partier

6

 

Ogiltiga röster blanka

142

 

Ogiltiga röster övriga

7

 

Summa avgivna röster

11 581

80,1

Ej röstande

2 871

 

Röstberättigade

14 452

 

Röstberättigade utlänska medborgare

532

 

Källa: Valmyndigheten

Kommunfullmäktiges väljarkår och valresultat valen 1985-2018. Gällivare kommun

                     

Parti

Valresultat

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Moderaterna

1 845

1 274

1 672

1 476

1 111

1 760

1 727

2 032

2 018

1 995

Centerpartiet

795

774

694

444

221

248

174

129

56

96

Liberalerna (fd Folkpartiet)

648

640

678

439

287

528

265

157

132

71

Kristdemokraterna

246

180

393

200

312

248

173

107

51

44

Arbetarepartiet socialdemokraterna

6 318

6 441

6 277

7 236

3 998

3 537

5 095

5 973

4 932

3 923

Vänsterpartiet

2 590

2 438

2 592

2 822

3 974

2 433

2 298

2 002

2 045

1 461

Miljöpartiet de gröna

124

497

305

580

436

429

167

202

1 143

1 363

Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

 

 

221

591

1 401

Feministiskt initiativ

 

 

 

 

 

 

 

 

6

17

Norrbottens sjukvårdsparti

 

 

 

 

1 818

1 408

665

427

543

579

Malmfältens Väl

 

 

 

 

 

 

 

 

487

417

Kommunisterna

 

 

 

 

245

568

514

548

 

 

Övriga anmälda partier

2 937

1 811

806

942

13

146

292

66

11

59

Giltiga valsedlar totalt

15 503

14 055

13 417

14 139

12 415

11 305

11 370

11 864

12 015

11 426

Ogiltiga valsedlar

120

172

246

165

168

206

146

146

132

155

Röstande totalt

15 623

14 227

13 663

14 304

12 583

11 511

11 516

12 010

12 147

11 581

Ej röstande

2 849

3 796

3 846

3 116

4 029

3 989

3 714

3 198

2 941

2 871

Röstberättigade totalt

18 472

18 023

17 509

17 420

16 612

15 500

15 230

15 208

15 088

14 452

Röstberättigade utlänska medborgare

283

258

257

284

305

292

350

356

416

532

                     

Parti

Röster i %

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Moderaterna

11,9

9,1

12,5

10,4

8,9

15,6

15,2

17,1

16,8

17,5

Centerpartiet

5,1

5,5

5,2

3,1

1,8

2,2

1,5

1,1

0,5

0,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

4,2

4,6

5,1

3,1

2,3

4,7

2,3

1,3

1,1

0,6

Kristdemokraterna

1,6

1,3

2,9

1,4

2,5

2,2

1,5

0,9

0,4

0,4

Arbetarepartiet socialdemokraterna

40,8

45,8

46,8

51,2

32,2

31,3

44,8

50,3

41,0

34,3

Vänsterpartiet

16,7

17,3

19,3

20,0

32,0

21,5

20,2

16,9

17,0

12,8

Miljöpartiet de gröna

0,8

3,5

2,3

4,1

3,5

3,8

1,5

1,7

9,5

11,9

Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

 

 

1,9

4,9

12,3

Feministiskt initiativ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,1

Norrbottens sjukvårdsparti

 

 

 

 

14,6

12,5

5,8

3,6

4,5

5,1

Malmfältens Väl

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

3,6

Kommunisterna

 

 

 

 

2,0

5,0

4,5

4,6

 

 

Övriga anmälda partier

18,9

12,9

6,0

6,7

0,1

1,3

2,6

0,6

0,1

0,5

Giltiga valsedlar totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta