Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Gällivare kommun Norrbottens län Riket
1995/1996 35,5 36,9 37,0
1996/1997 40,3 39,6 38,2
1997/1998 37,6 40,4 39,6
1998/1999 43,5 45,6 42,7
1999/2000 32,3 42,1 42,7
2000/2001 43,3 45,6 45,9
2001/2002 41,8 44,9 44,8
2002/2003 39,7 42,9 43,9
2003/2004 35,9 40,9 42,3
2004/2005 34,7 38,5 40,9
2005/2006 31,8 37,9 41,1
2006/2007 30,0 37,0 42,5
2007/2008 34,2 39,4 43,9
2008/2009 36,1 39,5 45,1
2009/2010 27,3 35,7 43,0
2010/2011 28,5 36,3 42,5
2011/2012 19,6 35,4 42,2
2012/2013 23,4 34,5 42,5
2013/2014 26,0 32,4 45,1
2014/2015 30,8 35,8 44,9
2015/2016 25,0 34,4 45,5
2016/2017 25,6 34,2 46,4
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta