Luleå kommun
Norrbottens län
Luleå
Luleå // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

50,4 procent av totalbefolkningen i Luleå kommun och 49,6 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 49 procent.

Folkmängd i Luleå kommun 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 883

2 004

3 887

 

 

1 883

2 004

0,0

0,0

2,4

2,6

5-9

2 005

2 179

4 184

 

 

2 005

2 179

0,0

0,0

2,6

2,8

10-14

2 076

2 209

4 285

 

 

2 076

2 209

0,0

0,0

2,7

2,8

15-19

1 931

2 166

4 097

521

477

1 410

1 689

0,7

0,6

1,8

2,2

20-24

2 346

3 425

5 771

1 442

1 706

904

1 719

1,8

2,2

1,2

2,2

25-29

2 567

3 202

5 769

1 949

2 329

618

873

2,5

3,0

0,8

1,1

30-34

2 389

2 730

5 119

1 949

2 204

440

526

2,5

2,8

0,6

0,7

35-39

2 131

2 359

4 490

1 799

2 061

332

298

2,3

2,6

0,4

0,4

40-44

2 158

2 322

4 480

1 901

2 042

257

280

2,4

2,6

0,3

0,4

45-49

2 492

2 490

4 982

2 211

2 249

281

241

2,8

2,9

0,4

0,3

50-54

2 670

2 710

5 380

2 343

2 435

327

275

3,0

3,1

0,4

0,4

55-59

2 444

2 486

4 930

2 058

2 158

386

328

2,6

2,8

0,5

0,4

60-64

2 294

2 195

4 489

1 654

1 608

640

587

2,1

2,1

0,8

0,8

65-69

2 199

2 131

4 330

651

747

1 548

1 384

0,8

1,0

2,0

1,8

70-74

2 254

2 065

4 319

317

519

1 937

1 546

0,4

0,7

2,5

2,0

75-79

1 747

1 594

3 341

0

0

1 747

1 594

0,0

0,0

2,2

2,0

80-84

1 293

974

2 267

 

 

1 293

974

0,0

0,0

1,7

1,2

85-89

798

511

1 309

 

 

798

511

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

372

173

545

 

 

372

173

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

90

31

121

 

 

90

31

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

5

5

10

 

 

5

5

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

38 144

39 961

78 105

18 795

20 535

19 349

19 426

24,1

26,3

24,8

24,9

Källa: Statistiska centralbyrån


 
                       
     
         
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta