Luleå kommun
Norrbottens län
Luleå
Luleå // Arbete // Förvärvsarbetande 1993-ff

Förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2019. Luleå kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1993 1 517 1 468 2 985 13 874 14 415 31 274
1994 1 517 1 481 2 998 13 737 14 871 31 606
1995 1 503 1 494 2 997 13 621 15 077 31 695
1996 1 305 1 286 2 591 13 596 14 965 31 152
1997 1 234 1 312 2 546 13 177 14 987 30 710
1998 1 431 1 455 2 886 13 435 15 137 31 458
1999 1 314 1 381 2 695 13 456 15 117 31 268
2000 1 550 1 653 3 203 13 697 15 229 32 129
2001 1 584 1 559 3 143 13 968 15 253 32 364
2002 1 731 1 643 3 374 14 026 15 343 32 743
2003 1 604 1 667 3 271 14 071 15 247 32 589
2004 1 531 1 716 3 247 14 430 15 555 33 232
2005 1 511 1 664 3 175 14 477 15 674 33 326
2006 1 664 1 786 3 450 14 709 16 056 34 215
2007 1 810 1 928 3 738 14 840 16 297 34 875
2008 1 785 1 899 3 684 14 827 16 272 34 783
2009 1 679 1 711 3 390 14 453 15 769 33 612
2010 1 823 1 972 3 795 14 644 15 963 34 402
2011 1 862 2 196 4 058 14 698 16 093 34 849
2012 2 082 2 268 4 350 14 996 16 326 35 672
2013 2 174 2 309 4 483 15 123 16 395 36 001
2014 2 116 2 269 4 385 15 332 16 576 36 293
2015 2 158 2 284 4 442 15 459 16 724 36 625
2016 2 234 2 405 4 639 15 796 16 847 37 282
2017 2 143 2 376 4 519 15 907 16 990 37 416
2018 1 999 2 349 4 348 15 998 17 195 37 541
2019 1 963 2 183 4 146 15 864 17 086 37 096
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2019. Luleå kommun. Index år 1993=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1993 100 100 100 100 100 100
1994 100 101 100 99 103 101
1995 99 102 100 98 105 101
1996 86 88 87 98 104 100
1997 81 89 85 95 104 98
1998 94 99 97 97 105 101
1999 87 94 90 97 105 100
2000 102 113 107 99 106 103
2001 104 106 105 101 106 103
2002 114 112 113 101 106 105
2003 106 114 110 101 106 104
2004 101 117 109 104 108 106
2005 100 113 106 104 109 107
2006 110 122 116 106 111 109
2007 119 131 125 107 113 112
2008 118 129 123 107 113 111
2009 111 117 114 104 109 107
2010 120 134 127 106 111 110
2011 123 150 136 106 112 111
2012 137 154 146 108 113 114
2013 143 157 150 109 114 115
2014 139 155 147 111 115 116
2015 142 156 149 111 116 117
2016 147 164 155 114 117 119
2017 141 162 151 115 118 120
2018 132 160 146 115 119 120
2019 129 149 139 114 119 119

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta