Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Politik // Valresultat landstingsvalet

Valresultat landstingsvalet

Senast uppdaterad 2018-09-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

I Norrbotten landstingsfullmäktige har Sjukvårdspartiet partiet 35 procent av antalet ledamöter efter 2018 års val.

Procent- och mandatfördelning landstingsfullmäktigvalet 2018. Norrbottens län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 13 771 8,3 6
Centerpartiet 8 545 5,1 4
Liberalerna (fd Folkpartiet) 4 947 3,0
Kristdemokraterna 4 098 2,5
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 49 423 29,6 23
Vänsterpartiet 13 073 7,8 6
Miljöpartiet de gröna 3 730 2,2
Sverigedemokraterna 9 935 6,0 5
Feministiskt initiativ 467 0,3
Norrbottens Sjukvårdsparti 57 835 34,7 27
Övriga anmälda partier 894 0,5
Samtliga partier 166 718 100 71
Summa giltiga röster 166 718
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 63
Ogiltiga röster blanka 2 015
Ogiltiga röster övriga 81
Summa avgivna röster 168 877
Röstberättigade 200 893
Valdeltagande 84,1
Källa: Valmyndigheten
Mandatfördelning i landstingsfullmäktige efter valen 1998-2018. Norrbottens län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Moderaterna 7 5 8 9 6 6
Centerpartiet 3 4 4 4 4 4
Liberalerna (fd Folkpartiet) 2 4 4 3 3
Kristdemokraterna 4 3 3
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 32 27 31 33 27 23
Vänsterpartiet 12 8 6 6 6 6
Miljöpartiet de gröna 3 2 3 3
Sverigedemokraterna 3 5
Norrbottens Sjukvårdsparti 11 17 13 13 19 27
Samtliga partier 71 71 71 71 71 71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta