Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Örebro län 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 199

8 440

16 639

 

 

8 199

8 440

0,0

0,0

2,7

2,7

5-9

8 687

9 304

17 991

 

 

8 687

9 304

0,0

0,0

2,8

3,0

10-14

9 153

9 586

18 739

 

 

9 153

9 586

0,0

0,0

3,0

3,1

15-19

8 537

8 953

17 490

2 452

1 954

6 085

6 999

0,8

0,6

2,0

2,3

20-24

9 351

9 802

19 153

6 160

6 559

3 191

3 243

2,0

2,1

1,0

1,1

25-29

9 252

10 087

19 339

7 175

8 026

2 077

2 061

2,3

2,6

0,7

0,7

30-34

10 178

10 950

21 128

8 291

9 276

1 887

1 674

2,7

3,0

0,6

0,5

35-39

9 215

9 560

18 775

7 590

8 189

1 625

1 371

2,5

2,7

0,5

0,4

40-44

8 723

9 026

17 749

7 342

7 792

1 381

1 234

2,4

2,5

0,4

0,4

45-49

9 004

9 218

18 222

7 708

8 143

1 296

1 075

2,5

2,6

0,4

0,3

50-54

9 464

9 744

19 208

8 112

8 553

1 352

1 191

2,6

2,8

0,4

0,4

55-59

9 554

9 867

19 421

7 936

8 468

1 618

1 399

2,6

2,8

0,5

0,5

60-64

8 308

8 449

16 757

5 804

6 220

2 504

2 229

1,9

2,0

0,8

0,7

65-69

8 384

8 037

16 421

2 388

2 824

5 996

5 213

0,8

0,9

1,9

1,7

70-74

8 448

7 996

16 444

1 032

1 729

7 416

6 267

0,3

0,6

2,4

2,0

75-79

8 358

7 780

16 138

 

 

8 358

7 780

0,0

0,0

2,7

2,5

80-84

5 455

4 558

10 013

 

 

5 455

4 558

0,0

0,0

1,8

1,5

85-89

3 006

2 058

5 064

 

 

3 006

2 058

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 570

765

2 335

 

 

1 570

765

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

494

161

655

 

 

494

161

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

81

10

91

 

 

81

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

153 421

154 351

307 772

71 990

77 733

81 431

76 618

23,4

25,3

26,5

24,9

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta