Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baseras på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m.

PDF
Diagram nuläge

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2020

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Askersund

158

3,0

134

2,5

292

5,5

Degerfors

208

4,9

149

3,5

357

8,4

Hallsberg

332

4,3

346

4,5

678

8,8

Hällefors

176

5,6

236

7,6

412

13,2

Karlskoga

616

4,3

548

3,9

1 164

8,2

Kumla

432

4,0

292

2,7

724

6,7

Laxå

90

3,5

128

5,0

217

8,5

Lekeberg

124

3,1

80

2,0

203

5,2

Lindesberg

552

5,0

462

4,2

1 015

9,1

Ljusnarsberg

124

6,1

132

6,4

257

12,5

Nora

204

4,2

212

4,4

416

8,6

Örebro

4 142

5,2

3 433

4,3

7 576

9,6

Örebro län

7 158

4,8

6 152

4,1

13 310

8,9

Riket

252 029

4,9

185 393

3,6

437 422

8,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta