Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2020 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Askersund

26,6

70,1

83,6

85,2

88,7

78,4

26,0

83,6

Degerfors

21,4

60,8

69,1

76,4

83,6

71,7

19,6

75,5

Hallsberg

21,9

61,3

78,9

83,9

85,5

75,8

23,1

81,1

Hällefors

19,0

55,7

71,7

74,8

80,8

71,6

21,0

74,7

Karlskoga

21,0

62,7

76,3

80,0

86,1

76,7

18,3

79,8

Kumla

26,0

65,3

79,6

86,0

87,1

76,8

20,6

82,8

Laxå

32,2

64,3

76,4

79,8

84,7

75,2

23,1

79,0

Lekeberg

26,9

66,0

84,5

90,7

89,8

80,4

33,3

86,5

Lindesberg

24,9

65,3

76,7

81,0

84,8

76,0

24,5

79,7

Ljusnarsberg

16,8

56,9

71,4

69,3

77,4

64,1

19,0

70,3

Nora

25,6

63,2

76,3

81,1

87,6

77,9

27,4

80,9

Örebro

23,8

58,9

76,9

82,1

83,9

76,4

22,7

79,8

Örebro län

23,8

60,6

77,1

82,1

84,8

76,1

22,7

80,0

Riket

24,9

59,4

77,0

82,7

85,2

76,7

24,3

80,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Askersund

28,7

66,2

80,7

84,5

87,6

76,8

19,8

82,0

Degerfors

25,4

62,4

66,7

74,5

80,2

69,6

15,4

73,0

Hallsberg

24,3

59,1

73,9

81,6

83,6

72,7

16,3

78,0

Hällefors

25,6

56,2

70,4

70,2

79,3

71,5

17,8

73,2

Karlskoga

25,5

64,8

74,3

77,6

84,4

74,6

14,2

77,9

Kumla

31,8

68,5

77,8

83,9

85,8

73,2

16,4

80,6

Laxå

37,9

60,8

74,6

74,7

82,4

72,9

17,1

76,2

Lekeberg

23,2

64,7

83,4

90,9

89,4

78,4

27,7

85,6

Lindesberg

27,6

65,9

73,2

78,0

83,0

74,2

19,9

77,2

Ljusnarsberg

19,3

60,3

65,1

67,4

79,0

63,7

14,4

68,8

Nora

31,6

67,2

74,7

80,7

89,0

76,4

24,6

80,4

Örebro

26,5

59,6

76,0

80,6

83,4

76,2

18,7

79,0

Örebro län

27,0

61,1

75,5

80,3

83,9

74,9

18,3

78,7

Riket

28,6

59,9

75,3

81,4

84,8

76,0

19,8

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Askersund

24,3

72,8

86,2

85,9

89,7

80,0

31,7

85,1

Degerfors

17,9

59,7

71,2

78,3

86,6

73,7

23,9

77,8

Hallsberg

20,0

63,1

83,5

85,9

87,4

78,6

29,9

83,8

Hällefors

13,6

55,4

72,9

78,5

82,5

71,7

23,9

76,0

Karlskoga

16,5

60,9

78,1

82,3

87,6

78,7

22,8

81,7

Kumla

21,1

62,6

81,4

88,0

88,4

80,4

25,1

84,9

Laxå

27,9

66,4

78,1

84,5

86,8

77,2

28,6

81,5

Lekeberg

30,5

66,9

85,5

90,6

90,1

82,2

39,1

87,3

Lindesberg

22,5

64,9

79,9

83,7

86,7

77,7

28,9

81,9

Ljusnarsberg

14,6

55,0

76,1

71,5

76,1

64,5

23,6

71,7

Nora

20,3

60,4

77,9

81,5

86,1

79,5

30,6

81,4

Örebro

21,0

58,1

77,8

83,6

84,4

76,6

27,0

80,6

Örebro län

20,7

60,0

78,7

83,9

85,8

77,2

27,3

81,4

Riket

21,4

58,9

78,6

84,0

85,6

77,4

29,0

81,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta