Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2022 i åldersgrupper

                       

Kvinnor och män

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Askersund

36,1

75,3

85,4

85,6

88,2

87,6

88,3

88,8

87,1

75,0

84,6

Degerfors

24,2

67,9

74,5

76,9

77,6

81,4

84,1

83,0

81,0

64,5

77,2

Hallsberg

26,1

70,2

80,0

85,0

87,0

86,0

88,5

87,8

84,3

72,1

82,9

Hällefors

26,6

61,6

74,5

78,8

79,7

78,6

79,7

84,1

81,2

62,5

75,6

Karlskoga

28,9

71,1

79,3

83,2

81,5

84,7

87,5

88,7

86,6

70,6

81,8

Kumla

34,5

73,3

78,6

85,2

87,2

88,3

90,0

90,1

86,3

73,1

84,3

Laxå

34,2

76,9

73,2

78,7

84,6

82,1

87,2

81,7

82,5

67,3

79,2

Lekeberg

31,6

73,8

85,7

90,2

91,7

93,7

92,6

88,8

89,6

76,0

88,2

Lindesberg

30,3

72,8

78,6

82,1

81,2

82,6

86,4

85,4

84,0

72,9

81,0

Ljusnarsberg

27,3

66,5

80,5

77,9

73,9

75,1

77,5

83,9

77,4

56,9

74,0

Nora

27,0

68,2

77,8

84,8

84,9

85,0

87,8

90,1

85,7

74,6

82,9

Örebro

32,0

63,8

78,1

82,9

83,8

85,3

86,5

86,0

84,0

72,7

80,0

Örebro län

31,0

66,4

78,6

83,2

84,0

85,3

87,0

86,8

84,5

71,8

80,9

Riket

32,5

65,2

77,6

82,7

84,3

86,3

87,7

87,4

85,1

73,2

81,4

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Askersund

39,8

70,6

82,1

83,7

87,3

86,3

85,8

86,6

84,2

71,5

81,8

Degerfors

30,9

69,6

70,1

76,7

74,4

80,1

82,5

78,4

78,2

63,3

74,9

Hallsberg

29,0

65,3

76,0

82,3

84,8

86,4

85,1

86,0

81,1

68,0

80,3

Hällefors

36,1

59,1

80,6

75,4

77,6

69,6

73,5

83,4

79,3

62,6

74,0

Karlskoga

34,4

70,9

77,5

79,5

78,5

81,7

85,9

86,8

84,2

67,8

79,5

Kumla

40,1

73,4

77,3

83,3

84,7

86,7

88,4

89,3

84,0

69,0

82,8

Laxå

25,8

74,7

66,7

74,8

84,2

81,5

84,4

82,0

83,7

62,9

78,3

Lekeberg

29,7

65,8

85,6

88,2

90,4

93,1

94,3

86,8

89,7

73,1

87,3

Lindesberg

32,8

72,0

76,6

82,0

77,0

80,6

83,6

83,2

83,6

69,7

79,1

Ljusnarsberg

29,3

60,6

76,3

71,1

72,6

75,4

82,1

82,6

77,0

58,0

72,5

Nora

30,5

68,2

76,9

83,8

83,3

84,5

87,8

89,2

81,8

71,1

81,8

Örebro

36,3

64,1

77,7

81,5

82,8

84,7

85,4

85,8

83,1

72,1

79,2

Örebro län

35,3

65,9

77,6

81,5

82,4

84,2

85,6

85,7

83,1

69,9

79,6

Riket

37,2

64,4

76,6

81,1

82,6

85,3

86,9

86,4

84,0

71,7

80,3

                       

Män

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Askersund

32,4

79,8

88,6

87,6

88,9

89,5

91,0

91,0

90,3

79,2

87,2

Degerfors

18,9

67,8

78,0

79,2

81,0

82,3

85,3

88,5

84,6

64,8

79,0

Hallsberg

23,6

73,4

83,7

86,7

89,3

85,7

92,9

89,8

87,6

76,1

85,4

Hällefors

17,1

62,9

71,8

80,6

80,2

84,3

86,4

84,3

83,6

62,3

77,1

Karlskoga

24,5

70,9

81,1

86,3

84,5

87,9

88,9

90,1

88,4

73,5

83,8

Kumla

28,7

72,2

80,0

86,7

90,0

90,1

91,0

90,6

88,7

76,8

85,7

Laxå

36,5

77,6

79,8

76,6

88,2

80,3

89,6

80,9

82,1

69,3

80,3

Lekeberg

30,6

78,0

87,2

90,6

91,7

94,0

91,5

91,1

90,0

81,0

89,1

Lindesberg

27,6

72,6

80,2

83,1

84,7

84,3

89,5

87,8

84,3

76,2

82,6

Ljusnarsberg

22,6

68,1

83,8

82,0

80,0

75,7

72,6

82,5

74,9

57,5

75,0

Nora

23,1

69,7

80,3

85,9

85,3

84,5

86,6

91,4

88,2

78,7

84,1

Örebro

27,7

63,5

78,5

84,3

84,8

85,9

87,6

86,4

84,9

73,3

80,8

Örebro län

26,8

66,9

79,6

84,7

85,7

86,3

88,3

87,8

85,8

73,6

82,1

Riket

28,2

65,8

78,6

84,3

85,9

87,2

88,4

88,3

86,2

74,6

82,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta