Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Öppet arbetslösa 18-24 år

Öppet arbetslösa 18-24 år

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 18-24 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/Region Antal Andel (%)
Askersund 26 4,7
Degerfors 27 7,5
Hallsberg 56 5,7
Hällefors 30 7,3
Karlskoga 88 6,4
Kumla 69 5,6
Laxå 24 4,4
Lekeberg 18 4,9
Lindesberg 83 7,0
Ljusnarsberg 19 8,3
Nora 33 6,2
Örebro 645 5,4
Örebro län 1 118 5,7
Riket 32 461 6,1

Öppet arbetslösa 18-24 år, årsmedeltal 2008-2020

         

År

Antal arbetslösa, 18-24 år

Andel öppet arbetslösa 18-24 år (%)

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

2008

1 340

29 942

9,6

6,7

2009

1 856

46 802

11,1

9,0

2010

1 574

41 898

9,3

7,9

2011

1 413

37 078

9,5

7,7

2012

1 413

39 612

8,4

7,4

2013

1 353

38 303

7,9

7,0

2014

1 157

34 238

6,7

6,2

2015

1 093

30 080

6,4

5,5

2016

990

26 497

6,0

5,0

2017

947

24 255

5,7

4,6

2018

777

21 882

4,5

4,1

2019

779

22 328

4,4

4,2

2020

1 118

32 461

5,7

6,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 18-24 år, 2008-2020. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa 18-24 år. Index år 2008=100

Örebro län

Riket

2008

100

100

2009

116

134

2010

97

118

2011

99

115

2012

88

110

2013

82

104

2014

70

93

2015

67

82

2016

63

75

2017

60

69

2018

47

61

2019

46

62

2020

59

91

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta