Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2021-05-10
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Degerfors 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hällefors 0 32 0 0 0 0 45 0 0 0 0
Karlskoga 0 0 54 0 0 0 0 0 0 8 0
Kumla 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 80
Laxå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lekeberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindesberg 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Ljusnarsberg 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Nora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örebro 0 0 0 22 0 4 0 0 0 0 38
Örebro län 49 32 54 22 0 13 48 6 0 8 118
Riket 495 768 566 826 468 739 463 449 540 658 1 080

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta