Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2020

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Askersund 16,5
Degerfors 16,1
Hallsberg 19,7
Hällefors 16,9
Karlskoga 16,9
Kumla 21,3
Laxå 16,4
Lekeberg 22,7
Lindesberg 18,1
Ljusnarsberg 13,8
Nora 18,3
Örebro 19,2
Örebro län 18,8
Riket 18,8
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2009-2020

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 14,9 15,9 15,7 15,9 16,0 15,9 16,0 16,0 16,0 16,3 16,5 16,5
Degerfors 14,5 15,6 15,4 15,2 15,1 15,1 15,0 15,4 15,8 15,9 15,9 16,1
Hallsberg 16,2 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 17,5 18,0 18,9 19,2 19,5 19,7
Hällefors 13,4 14,4 14,0 13,7 14,1 14,2 14,5 15,3 16,0 16,1 17,1 16,9
Karlskoga 15,3 16,4 16,4 16,5 16,6 16,7 17,0 17,1 17,2 17,3 17,1 16,9
Kumla 19,0 20,5 20,4 20,5 20,8 20,8 20,9 20,7 20,9 21,1 21,1 21,3
Laxå 13,4 14,4 14,1 14,2 14,1 14,1 14,5 15,5 15,2 15,8 16,4 16,4
Lekeberg 17,6 19,0 19,5 19,4 19,9 20,1 20,8 21,4 21,7 22,4 22,5 22,7
Lindesberg 15,3 16,5 16,6 16,8 17,1 17,2 17,6 17,7 17,9 18,1 18,1 18,1
Ljusnarsberg 12,6 13,7 13,6 13,0 13,1 13,7 13,9 14,8 14,9 14,5 14,2 13,8
Nora 16,3 17,4 17,2 17,1 17,1 16,9 17,2 17,4 17,9 18,2 18,5 18,3
Örebro 17,0 18,2 18,3 18,4 18,6 18,9 19,0 19,1 19,1 19,2 19,2 19,2
Örebro län 16,4 17,6 17,6 17,7 17,8 18,0 18,2 18,3 18,5 18,7 18,7 18,8
Riket 16,6 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,8
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2009-2020. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 106 105 106 107 107 107 107 107 109 110 110
Degerfors 100 108 106 105 104 104 104 106 109 110 110 111
Hallsberg 100 108 108 107 107 108 108 111 116 119 120 122
Hällefors 100 108 105 102 105 106 108 115 120 120 127 126
Karlskoga 100 107 107 108 109 109 111 112 113 113 112 111
Kumla 100 107 107 107 109 109 110 109 110 111 111 112
Laxå 100 107 105 106 105 105 108 115 113 117 122 122
Lekeberg 100 108 111 110 113 114 118 121 123 127 128 129
Lindesberg 100 108 109 110 112 112 115 115 117 119 118 118
Ljusnarsberg 100 109 108 103 104 108 110 117 118 115 113 109
Nora 100 107 106 105 105 104 106 107 110 112 114 113
Örebro 100 107 108 108 110 111 112 112 112 113 113 113
Örebro län 100 107 108 108 109 110 111 112 113 114 115 115
Riket 100 107 107 108 109 110 111 113 113 114 114 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta