Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1995-2020

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1995-2020

1995

2020

Antal

Procent

Askersund

12 230

11 471

-759

-6,2

Degerfors

11 396

9 631

-1 765

-15,5

Hallsberg

16 397

15 990

-407

-2,5

Hällefors

8 710

6 896

-1 814

-20,8

Karlskoga

32 949

30 263

-2 686

-8,2

Kumla

19 086

21 862

2 776

14,5

Laxå

7 065

5 659

-1 406

-19,9

Lekeberg

7 054

8 472

1 418

20,1

Lindesberg

24 835

23 658

-1 177

-4,7

Ljusnarsberg

6 261

4 674

-1 587

-25,3

Nora

10 799

10 686

-113

-1,0

Örebro

119 635

156 381

36 746

30,7

Örebro län

276 417

305 643

29 226

10,6

Riket

8 837 496

10 379 295

1 541 799

17,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta