Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden 2019-2020

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2019-2020

2019

2020

Antal

Procent

Askersund

11 377

11 471

94

0,8

Degerfors

9 666

9 631

-35

-0,4

Hallsberg

15 932

15 990

58

0,4

Hällefors

7 013

6 896

-117

-1,7

Karlskoga

30 381

30 263

-118

-0,4

Kumla

21 738

21 862

124

0,6

Laxå

5 683

5 659

-24

-0,4

Lekeberg

8 234

8 472

238

2,9

Lindesberg

23 588

23 658

70

0,3

Ljusnarsberg

4 771

4 674

-97

-2,0

Nora

10 726

10 686

-40

-0,4

Örebro

155 696

156 381

685

0,4

Örebro län

304 805

305 643

838

0,3

Riket

10 327 589

10 379 295

51 706

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta