Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2022-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2021-12-31 i Örebro län jämfört med riket

             

Ålder

Örebro län

Riket

 

Antal

Procent

Procent

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 432

8 655

2,7

2,8

2,7

2,9

5-9

8 816

9 353

2,9

3,0

2,9

3,1

10-14

9 061

9 608

3,0

3,1

2,9

3,1

15-19

8 326

8 762

2,7

2,9

2,7

2,9

20-24

9 320

9 723

3,0

3,2

2,6

2,9

25-29

9 614

10 435

3,1

3,4

3,2

3,4

30-34

10 077

10 694

3,3

3,5

3,6

3,7

35-39

8 928

9 353

2,9

3,0

3,1

3,3

40-44

8 677

9 013

2,8

2,9

3,0

3,1

45-49

9 181

9 325

3,0

3,0

3,1

3,2

50-54

9 582

9 780

3,1

3,2

3,1

3,2

55-59

9 301

9 736

3,0

3,2

3,1

3,2

60-64

8 251

8 317

2,7

2,7

2,7

2,7

65-69

8 436

8 088

2,7

2,6

2,6

2,6

70-74

8 661

8 208

2,8

2,7

2,6

2,5

75-79

8 091

7 562

2,6

2,5

2,4

2,2

80-84

5 100

4 256

1,7

1,4

1,5

1,3

85-89

2 967

2 020

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 564

776

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

498

147

0,2

0,0

0,1

0,1

100-

83

15

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

152 966

153 826

49,9

50,1

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta