Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-202…

Befolkningsutveckling 1805-2020

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall)

År Örebro län Riket
1805 100 428 2 412 772
1810 95 236 2 377 851
1815 96 784 2 465 066
1820 100 459 2 584 690
1825 109 254 2 771 252
1830 116 255 2 888 082
1835 121 530 3 025 439
1840 125 061 3 138 887
1845 131 722 3 316 536
1850 137 660 3 482 541
1855 142 863 3 641 011
1860 151 651 3 859 728
1865 162 717 4 114 141
1870 167 796 4 168 525
1875 178 951 4 383 291
1880 182 263 4 565 668
1885 182 513 4 682 769
1890 182 557 4 784 981
1895 188 771 4 919 260
1900 194 924 5 136 441
1905 200 087 5 294 885
1910 207 021 5 522 403
1915 212 113 5 712 740
1920 218 506 5 904 489
1925 222 503 6 053 562
1930 219 208 6 142 191
1935 218 950 6 250 506
1940 226 428 6 371 432
1945 235 989 6 673 749
1950 246 950 7 041 829
1955 256 174 7 290 112
1960 262 321 7 497 967
1965 267 850 7 772 506
1970 276 798 8 081 229
1975 273 923 8 208 442
1980 274 356 8 317 937
1985 270 211 8 358 139
1990 272 513 8 590 630
1995 276 417 8 837 496
2000 273 615 8 882 792
2005 274 121 9 047 752
2010 280 230 9 415 570
2015 291 012 9 851 017
2020 305 643 10 379 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta