Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

1 892

978

2 276

3 014

3 311

11 471

Degerfors

1 549

877

1 904

2 608

2 693

9 631

Hallsberg

3 158

1 429

3 783

3 994

3 626

15 990

Hällefors

1 165

663

1 351

1 738

1 979

6 896

Karlskoga

5 128

2 981

6 795

7 820

7 539

30 263

Kumla

4 661

2 083

5 430

5 297

4 391

21 862

Laxå

927

488

1 073

1 559

1 612

5 659

Lekeberg

1 922

632

2 155

1 999

1 764

8 472

Lindesberg

4 271

2 238

5 284

5 935

5 930

23 658

Ljusnarsberg

643

388

877

1 296

1 470

4 674

Nora

1 956

892

2 230

2 697

2 911

10 686

Örebro

30 086

19 179

43 167

35 546

28 403

156 381

Örebro län

57 358

32 828

76 325

73 503

65 629

305 643

Riket

1 955 716

1 038 122

2 750 673

2 546 698

2 088 086

10 379 295

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

16,5

8,5

19,8

26,3

28,9

100

Degerfors

16,1

9,1

19,8

27,1

28,0

100

Hallsberg

19,7

8,9

23,7

25,0

22,7

100

Hällefors

16,9

9,6

19,6

25,2

28,7

100

Karlskoga

16,9

9,9

22,5

25,8

24,9

100

Kumla

21,3

9,5

24,8

24,2

20,1

100

Laxå

16,4

8,6

19,0

27,5

28,5

100

Lekeberg

22,7

7,5

25,4

23,6

20,8

100

Lindesberg

18,1

9,5

22,3

25,1

25,1

100

Ljusnarsberg

13,8

8,3

18,8

27,7

31,5

100

Nora

18,3

8,3

20,9

25,2

27,2

100

Örebro

19,2

12,3

27,6

22,7

18,2

100

Örebro län

18,8

10,7

25,0

24,0

21,5

100

Riket

18,8

10,0

26,5

24,5

20,1

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta