Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2021

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Askersund 5 693 5 841 97,5
Degerfors 4 657 4 877 95,5
Hallsberg 7 595 8 601 88,3
Hällefors 3 407 3 442 99,0
Karlskoga 14 185 16 252 87,3
Kumla 10 192 11 952 85,3
Laxå 2 759 2 823 97,7
Lekeberg 4 092 4 511 90,7
Lindesberg 11 292 12 309 91,7
Ljusnarsberg 2 286 2 318 98,6
Nora 5 306 5 415 98,0
Örebro 66 021 90 966 72,6
Örebro län 137 485 169 307 81,2
Riket 4 548 840 5 903 486 77,1
Demografisk försörjningskvot 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 84,7 86,7 88,3 90,7 91,5 92,4 93,6 94,7 96,8 97,5 97,5
Degerfors 83,8 85,5 85,4 86,6 87,2 87,7 89,8 92,5 92,5 94,0 95,5
Hallsberg 78,9 79,9 80,4 81,0 81,5 82,8 83,9 86,0 86,7 87,6 88,3
Hällefors 90,3 89,8 91,0 90,9 91,5 95,2 97,6 96,9 98,4 98,6 99,0
Karlskoga 83,1 83,3 84,2 84,0 84,8 84,6 86,1 87,0 86,9 86,9 87,3
Kumla 78,5 78,8 80,6 81,5 81,9 82,7 83,2 84,9 85,1 86,1 85,3
Laxå 85,2 86,9 88,5 90,3 92,0 94,6 94,2 96,1 96,9 96,4 97,7
Lekeberg 80,7 80,7 82,5 84,5 85,5 87,2 87,7 89,8 90,2 90,5 90,7
Lindesberg 82,1 82,5 82,9 83,9 85,8 87,1 88,5 89,1 89,9 90,4 91,7
Ljusnarsberg 88,1 87,0 86,4 87,7 86,1 89,1 92,6 93,8 94,3 96,2 98,6
Nora 86,4 88,6 89,7 91,9 92,2 93,1 95,3 97,1 98,9 98,7 98,0
Örebro 68,6 69,3 70,0 70,4 71,2 71,0 71,1 71,2 71,5 71,8 72,6
Örebro län 75,5 76,1 76,9 77,6 78,4 78,7 79,3 79,8 80,2 80,6 81,2
Riket 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 100 102 104 107 108 109 111 112 114 115 115
Degerfors 100 102 102 103 104 105 107 110 110 112 114
Hallsberg 100 101 102 103 103 105 106 109 110 111 112
Hällefors 100 99 101 101 101 105 108 107 109 109 110
Karlskoga 100 100 101 101 102 102 104 105 105 105 105
Kumla 100 100 103 104 104 105 106 108 108 110 109
Laxå 100 102 104 106 108 111 111 113 114 113 115
Lekeberg 100 100 102 105 106 108 109 111 112 112 112
Lindesberg 100 101 101 102 105 106 108 109 110 110 112
Ljusnarsberg 100 99 98 99 98 101 105 107 107 109 112
Nora 100 103 104 106 107 108 110 112 114 114 113
Örebro 100 101 102 103 104 103 104 104 104 105 106
Örebro län 100 101 102 103 104 104 105 106 106 107 107
Riket 100 101 101 102 103 104 105 106 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta