Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2020-01-23
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2019

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Askersund

945

1

0,1

Degerfors

668

4

0,6

Hallsberg

1 594

9

0,6

Hällefors

613

9

1,5

Karlskoga

2 315

0

0,0

Kumla

2 129

0

0,0

Laxå

519

22

4,2

Lekeberg

421

1

0,2

Lindesberg

1 307

18

1,4

Ljusnarsberg

280

20

7,1

Nora

673

9

1,3

Örebro

19 399

27

0,1

Örebro län

30 863

120

0,4

Riket

742 361

3 046

0,4

Källa: Statistiska centralbyrån

       

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2015

Askersund

855

855

855

854

863

867

854

915

945

924

Degerfors

839

839

839

839

839

839

839

658

658

658

Hallsberg

1 942

1 899

1 645

1 549

1 543

1 469

1 469

1 469

1 487

1 487

Hällefors

946

866

600

600

601

582

582

582

582

582

Karlskoga

2 693

2 323

2 364

2 364

2 069

2 174

2 241

2 230

2 275

2 275

Kumla

2 039

1 975

2 034

1 933

1 951

1 985

1 999

2 161

2 243

2 301

Laxå

924

924

647

592

561

561

561

510

511

514

Lekeberg

308

308

353

353

353

353

369

369

369

385

Lindesberg

1 199

1 199

1 201

1 201

1 201

1 201

1 217

1 217

1 217

1 287

Ljusnarsberg

333

332

332

332

306

306

299

280

280

280

Nora

618

618

618

618

618

618

618

649

649

673

Örebro

19 947

19 898

19 903

20 045

20 053

20 089

19 675

19 818

19 926

20 251

Örebro län

32 643

32 036

31 391

31 280

30 958

31 044

30 723

30 858

31 142

31 617

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2015

Askersund

31

52

26

26

27

33

5

6

7

3

Degerfors

119

113

88

83

105

62

44

46

16

17

Hallsberg

199

216

165

151

122

122

85

14

29

23

Hällefors

29

30

12

29

20

11

28

5

3

8

Karlskoga

155

257

209

205

296

171

155

59

9

0

Kumla

31

33

29

11

21

39

12

9

9

3

Laxå

83

37

35

18

31

55

54

38

3

4

Lekeberg

4

4

2

1

10

5

9

4

0

2

Lindesberg

38

36

25

22

20

19

22

14

8

10

Ljusnarsberg

34

33

50

42

34

32

22

37

10

2

Nora

28

37

25

15

11

21

15

10

1

1

Örebro

133

116

133

137

83

51

12

11

14

41

Örebro län

884

964

799

740

780

621

463

253

109

114

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2015

Askersund

3,6

6,1

3,0

3,0

3,1

3,8

0,6

0,7

0,7

0,3

Degerfors

14,2

13,5

10,5

9,9

12,5

7,4

5,2

7,0

2,4

2,6

Hallsberg

10,2

11,4

10,0

9,7

7,9

8,3

5,8

1,0

2,0

1,5

Hällefors

3,1

3,5

2,0

4,8

3,3

1,9

4,8

0,9

0,5

1,4

Karlskoga

5,8

11,1

8,8

8,7

14,3

7,9

6,9

2,6

0,4

0,0

Kumla

1,5

1,7

1,4

0,6

1,1

2,0

0,6

0,4

0,4

0,1

Laxå

9,0

4,0

5,4

3,0

5,5

9,8

9,6

7,5

0,6

0,8

Lekeberg

1,3

1,3

0,6

0,3

2,8

1,4

2,4

1,1

0,0

0,5

Lindesberg

3,2

3,0

2,1

1,8

1,7

1,6

1,8

1,2

0,7

0,8

Ljusnarsberg

10,2

9,9

15,1

12,7

11,1

10,5

7,4

13,2

3,6

0,7

Nora

4,5

6,0

4,0

2,4

1,8

3,4

2,4

1,5

0,2

0,1

Örebro

0,7

0,6

0,7

0,7

0,4

0,3

0,1

0,1

0,1

0,2

Örebro län

2,7

3,0

2,5

2,4

2,5

2,0

1,5

0,8

0,4

0,4

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2019 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Askersund

855

855

854

863

867

854

915

945

924

945

Degerfors

839

839

839

839

839

839

658

658

658

668

Hallsberg

1 899

1 645

1 549

1 543

1 469

1 469

1 469

1 487

1 487

1 594

Hällefors

866

600

600

601

582

582

582

582

582

613

Karlskoga

2 323

2 364

2 364

2 069

2 174

2 241

2 230

2 275

2 275

2 315

Kumla

1 975

2 034

1 933

1 951

1 985

1 999

2 161

2 243

2 301

2 129

Laxå

924

647

592

561

561

561

510

511

514

519

Lekeberg

308

353

353

353

353

369

369

369

385

421

Lindesberg

1 199

1 201

1 201

1 201

1 201

1 217

1 217

1 217

1 287

1 307

Ljusnarsberg

332

332

332

306

306

299

280

280

280

280

Nora

618

618

618

618

618

618

649

649

673

673

Örebro

19 898

19 903

20 045

20 053

20 089

19 675

19 818