Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2021-06-18
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2020

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds- belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Askersund

163

6 416

39 362

562

Degerfors

399

21 932

54 968

2 273

Hallsberg

276

11 538

41 806

723

Hällefors

313

14 852

47 450

2 136

Karlskoga

757

40 283

53 213

1 328

Kumla

452

23 270

51 483

1 067

Laxå

76

1 942

25 546

342

Lekeberg

117

5 611

47 959

672

Lindesberg

679

33 822

49 811

1 432

Ljusnarsberg

180

9 117

50 649

1 931

Nora

257

13 222

51 446

1 235

Örebro

3 622

217 095

59 938

1 391

Örebro län

7 189

399 100

55 515

1 308

Riket

198 514

11 955 560

60 225

1 155

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2010-2020, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Askersund

188

215

186

182

175

210

189

203

206

188

163

Degerfors

396

396

337

358

376

414

393

147

426

426

399

Hallsberg

366

411

318

267

237

209

179

239

236

261

276

Hällefors

193

197

204

197

220

293

279

267

311

291

313

Karlskoga

761

786

833

780

926

1 044

1 132

1 040

939

855

757

Kumla

566

542

492

498

456

451

414

445

463

470

452

Laxå

35

23

27

30

35

54

75

73

89

71

76

Lekeberg

140

114

114

128

134

118

113

130

113

94

117

Lindesberg

944

809

678

768

786

862

800

738

730

691

679

Ljusnarsberg

143

124

107

81

115

180

206

200

160

175

180

Nora

344

334

276

267

253

271

282

290

276

275

257

Örebro

4 652

4 538

4 420

4 333

4 220

3 940

3 755

3 739

3 642

3 688

3 622

Örebro län

8 620

8 405

7 897

7 802

7 829

7 938

7 724

7 436

7 489

7 376

7 189

Riket

247210

235974

225106

228056

226684

226511

220112

213550

206 479

202 199

198 514

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2010

2011

2012