Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2021-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Askersund 29,1 70,9
Degerfors 26,7 73,3
Hallsberg 29,1 70,9
Hällefors 31,1 68,9
Karlskoga 26,9 73,1
Kumla 30,3 69,7
Laxå 24,4 75,6
Lekeberg 32,0 68,0
Lindesberg 26,7 73,3
Ljusnarsberg 31,9 68,1
Nora 33,9 66,1
Örebro 29,9 70,1
Örebro län 29,4 70,6
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2010-2020. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 24,3 21,3 23,5 24,2 25,0 30,0 30,1 27,2 25,7 25,8 29,1
Degerfors 24,0 21,1 25,1 25,8 23,0 28,6 24,7 26,5 25,8 25,6 26,7
Hallsberg 23,1 24,4 25,5 25,9 25,6 24,9 26,0 27,3 29,3 26,9 29,1
Hällefors 20,7 21,1 24,4 21,8 23,6 23,3 26,4 26,2 27,6 29,1 31,1
Karlskoga 21,8 23,8 21,4 21,8 25,0 24,2 24,4 25,2 26,5 25,8 26,9
Kumla 22,3 22,9 26,0 24,1 25,0 26,2 28,6 29,5 30,3 32,8 30,3
Laxå 19,6 23,8 24,6 23,2 19,8 27,3 25,7 30,6 29,1 24,8 24,4
Lekeberg 24,6 23,3 23,7 25,2 23,6 24,4 28,4 29,2 30,3 31,0 32,0
Lindesberg 23,3 20,8 22,0 20,1 23,6 23,7 25,3 27,4 28,4 28,3 26,7
Ljusnarsberg 19,7 16,6 22,4 22,2 21,6 22,1 18,4 30,8 28,3 29,3 31,9
Nora 22,0 24,8 23,8 22,7 24,7 27,1 30,3 28,5 29,1 30,1 33,9
Örebro 23,5 24,0 24,4 25,2 25,1 26,6 28,4 28,5 30,1 29,7 29,9
Örebro län 23,1 23,4 24,1 24,2 24,7 26,0 27,5 28,1 29,2 29,1 29,4
Riket 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2010-2020. Index år 2020=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 88 97 100 103 124 124 112 106 106 120
Degerfors 100 88 105 107 96 119 103 110 107 107 111
Hallsberg 100 106 111 112 111 108 113 119 127 117 126
Hällefors 100 102 118 105 114 113 127 127 133 140 150
Karlskoga 100 109 98 100 115 111 112 115 121 118 123
Kumla 100 103 116 108 112 117 128 132 136 147 135
Laxå 100 121 125 118 101 139 131 156 148 126 124
Lekeberg 100 95 96 102 96 99 116 119 123 126 130
Lindesberg 100 89 94 86 101 102 108 117 122 121 115
Ljusnarsberg 100 84 114 112 110 112 93 156 143 149 162
Nora 100 113 108 103 112 123 138 130 132 137 154
Örebro 100 102 104 107 107 113 121 121 128 126 127
Örebro län 100 101 104 105 107 113 119 122 127 126 127
Riket 100 103 106 107 108 113 117 121 127 130 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta