Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2020. Örebro län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 736 801 1 537
Utvandrare 387 445 832
Flyttningsnetto 349 356 705

Invandrare och utvandrare 1990-2020

 

 

 

 

 

     

År

Örebro län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

786

950

221

229

565

721

1 286

1991

727

839

190

242

537

597

1 134

1992

702

789

222

217

480

572

1 052

1993

1 261

1 271

306

293

955

978

1 933

1994

1 704

1 728

300

278

1 404

1 450

2 854

1995

618

528

321

338

297

190

487

1996

489

419

371

346

118

73

191

1997

559

566

374

368

185

198

383

1998

736

699

342

370

394

329

723

1999

615

619

330

294

285

325

610

2000

719

674

355

297

364

377

741

2001

712

664

285

316

427

348

775

2002

811

801

363

335

448

466

914

2003

772

741

367

319

405

422

827

2004

772

731

358

347

414

384

798

2005

875

788

307

308

568

480

1 048

2006

1 224

1 357

303

361

921

996

1 917

2007

993

1 184

323

328

670

856

1 526

2008

1 167

1 165

314

385

853

780

1 633

2009

1 184

1 164

332

358

852

806

1 658

2010

974

1 129

430

407

544

722

1 266

2011

1 013

1 195

510

565

503

630

1 133

2012

1 280

1 401

398

435

882

966

1 848

2013

1 511

1 751

415

432

1 096

1 319

2 415

2014

1 474

2 041

360

398

1 114

1 643

2 757

2015

1 722

2 143

476

551

1 246

1 592

2 838

2016

2 075

2 790

352

381

1 723

2 409

4 132

2017

1 615

1 719

354

426

1 261

1 293

2 554

2018

1 382

1 526

366

461

1 016

1 065

2 081

2019

1 104

1 252

381

413

723

839

1 562

2020

736

801

387

445

349

356

705

Källa: Statistiska centralbyrån

               

 
               
   
     
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta