Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2021-03-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2020 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Örebro län

Riket

 

Medborgarskapsland

Örebro län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

399

26,0

28,6

 

Sverige

457

54,9

45,4

Sverige

327

21,3

20,3

 

Afghanistan

89

10,7

12,4

Nordamerika

215

14,0

9,3

 

Nordamerika

47

5,6

2,1

Tyskland

179

11,6

11,1

 

Finland

37

4,4

3,9

Indien

88

5,7

3,1

 

Norge

35

4,2

2,5

Syrien

66

4,3

3,9

 

Syrien

27

3,2

0,8

Iran

59

3,8

2,0

 

Tyskland

21

2,5

4,4

Europa utom EU28 och Norden

57

3,7

2,2

 

Iran

21

2,5

1,0

Finland

41

2,7

2,1

 

Polen

16

1,9

4,5

Rumänien

39

2,5

1,7

 

Rumänien

16

1,9

1,6

Eritrea

36

2,3

2,0

 

Sydamerika

16

1,9

2,0

Norge

33

2,1

1,6

 

Irak

15

1,8

3,9

Polen

28

1,8

3,0

 

Storbritannien och Nordirland

11

1,3

3,1

Irak

27

1,8

4,9

 

Danmark

8

1,0

3,5

Storbritannien och Nordirland

24

1,6

2,8

 

Island

7

0,8

0,7

Sydamerika

24

1,6

2,3

 

Europa utom EU28 och Norden

5

0,6

1,9

Kina

14

0,9

2,1

 

Eritrea

5

0,6

0,7

Pakistan

14

0,9

2,9

 

Indien

5

0,6

0,2

Island

12

0,8

0,5

 

Kina

4

0,5

2,0

Danmark

8

0,5

2,3

 

Pakistan

0

0,0

0,5

Oceanien

0

0,0

0,3

 

Oceanien

0

0,0

0,4

Statslös

12

0,8

0,6

 

Statslös

2

0,2

0,2

Okänt

1

0,1

0,3

 

Okänt

2

0,2

0,3

Samtliga                                    

1 537

100

100

 

Samtliga                                   

832

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta