Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2023-01-12
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2022 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,3 60,7
Uppsala län 39,7 60,3
Södermanlands län 39,7 60,3
Östergötlands län 39,4 60,6
Jönköpings län 40,4 59,6
Kronobergs län 40,0 60,0
Kalmar län 39,6 60,4
Gotlands län 40,3 59,7
Blekinge län 38,4 61,6
Skåne län 37,1 62,9
Hallands län 38,6 61,4
Västra Götalands län 39,3 60,7
Värmlands län 39,2 60,8
Örebro län 39,0 61,0
Västmanlands län 39,2 60,8
Dalarnas län 40,5 59,5
Gävleborgs län 40,0 60,0
Västernorrlands län 39,6 60,4
Jämtlands län 39,2 60,8
Västerbottens län 41,0 59,0
Norrbottens län 38,0 62,0
Riket 39,1 60,9
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2002-2022.

År Örebro län Riket
2002 39,0 36,0
2003 38,3 35,6
2004 39,0 35,8
2005 38,9 36,2
2006 39,0 36,8
2007 37,8 35,7
2008 37,4 35,6
2009 37,5 33,8
2010 36,6 35,5
2011 35,9 35,8
2012 36,9 36,2
2013 37,8 37,2
2014 38,2 37,5
2015 38,4 38,1
2016 39,6 38,3
2017 40,1 38,4
2018 39,6 38,4
2019 39,3 38,5
2020 39,5 39,2
2021 39,6 39,7
2022 39,0 39,1
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2002-2022. Index år 2002=100

År Örebro län Riket
2002 100 100
2003 98 99
2004 100 100
2005 100 101
2006 100 102
2007 97 99
2008 96 99
2009 96 94
2010 94 99
2011 92 99
2012 95 101
2013 97 103
2014 98 104
2015 99 106
2016 102 106
2017 103 107
2018 101 107
2019 101 107
2020 101 109
2021 102 110
2022 100 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta