Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2021-01-15
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,9 60,1
Uppsala län 39,6 60,4
Södermanlands län 39,7 60,3
Östergötlands län 39,8 60,2
Jönköpings län 40,6 59,4
Kronobergs län 40,3 59,7
Kalmar län 39,0 61,0
Gotlands län 40,4 59,6
Blekinge län 37,3 62,7
Skåne län 37,3 62,7
Hallands län 37,8 62,2
Västra Götalands län 39,3 60,7
Värmlands län 38,2 61,8
Örebro län 39,5 60,5
Västmanlands län 39,1 60,9
Dalarnas län 39,6 60,4
Gävleborgs län 39,3 60,7
Västernorrlands län 39,1 60,9
Jämtlands län 40,5 59,5
Västerbottens län 41,1 58,9
Norrbottens län 37,8 62,2
Riket 39,2 60,8
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2000-2020.

År Örebro län Riket
2000 37,0 34,4
2001 38,0 35,0
2002 39,0 36,0
2003 38,3 35,6
2004 39,0 35,8
2005 38,9 36,2
2006 38,9 36,8
2007 37,8 35,7
2008 37,4 35,6
2009 35,2 33,8
2010 36,6 35,5
2011 36,1 35,8
2012 36,9 36,2
2013 37,8 37,2
2014 38,2 37,5
2015 38,4 38,1
2016 39,6 38,3
2017 40,1 38,4
2018 39,6 38,4
2019 39,3 38,5
2020 39,5 39,2
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2000-2020. Index år 2000=100

År Örebro län Riket
2000 100 100
2001 103 102
2002 105 105
2003 104 104
2004 105 104
2005 105 105
2006 105 107
2007 102 104
2008 101 103
2009 95 98
2010 99 103
2011 98 104
2012 100 105
2013 102 108
2014 103 109
2015 104 111
2016 107 111
2017 108 112
2018 107 112
2019 106 112
2020 107 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta