Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2020-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Askersund

476

557

5 604

5 867

8,5

9,5

Degerfors

793

726

4 768

4 863

16,6

14,9

Hallsberg

1 260

1 339

7 770

8 220

16,2

16,3

Hällefors

701

775

3 344

3 552

21,0

21,8

Karlskoga

2 537

2 461

15 106

15 157

16,8

16,2

Kumla

1 427

1 455

10 929

10 933

13,1

13,3

Laxå

494

513

2 727

2 932

18,1

17,5

Lekeberg

292

327

4 047

4 425

7,2

7,4

Lindesberg

1 833

1 832

11 591

12 067

15,8

15,2

Ljusnarsberg

425

407

2 266

2 408

18,8

16,9

Nora

731

773

5 384

5 302

13,6

14,6

Örebro

14 873

14 922

78 785

77 596

18,9

19,2

Örebro län

25 842

26 087

152 321

153 322

17,0

17,0

Riket

1 016 425

1 030 306

5 156 448

5 222 847

19,7

19,7

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta