Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2024-04-19
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2022 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

20 088

3 181

4 049

1 806

11 052

Uppsala län

3 166

693

812

144

1 518

Södermanlands län

3 442

1 318

688

144

1 292

Östergötlands län

6 224

3 187

942

190

1 904

Jönköpings län

4 303

1 730

941

148

1 485

Kronobergs län

1 887

600

441

76

769

Kalmar län

3 311

1 521

624

110

1 056

Gotlands län

884

313

168

26

377

Blekinge län

2 045

908

451

83

604

Skåne län

12 473

3 050

3 174

581

5 668

Hallands län

4 591

2 089

..

145

1 316

Västra Götalands län

18 219

6 224

4 110

844

7 041

Värmlands län

5 649

2 510

945

121

2 072

Örebro län

3 879

1 488

..

147

1 326

Västmanlands län

..

966

547

145