Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2005-11-29
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Askersund

397

540

213

58

7

4

 

 

1 219

Degerfors

64

82

25

3

 

 

 

 

174

Hallsberg

121

209

69

8

 

 

 

 

407

Hällefors

253

462

177

28

1

1

 

 

922

Karlskoga

47

138

50

13

 

 

 

 

248

Kumla

4

10

7

1

 

 

 

 

22

Laxå

213

276

89

19

1

 

 

 

598

Lekeberg

33

76

28

5

 

 

 

 

142

Lindesberg

215

223

113

36

9

 

 

 

596

Ljusnarsberg

101

127

63

5

2

 

 

 

298

Nora

78

144

74

12

3

 

 

 

311

Örebro

191

333

172

44

7

4

 

 

751

Örebro län

1 697

2 610

1 081

231

30

9

0

0

5 658

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta