Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Geografi // Städer

Städer

Senast uppdaterad 2018-03-28
Förklaring
I Sverige började statistik över befolkningen produceras på 1700-talet. Befolkningen, som förut redovisades på städer och landsbygd, redovisas numera på tätorter och glesbygd. Den historiska statistiken i tabellen är hämtad från SCB:s publikation Historisk statistik för Sverige, del 1. Städer har upphört som administrativt område och ingår numera i respektive kommun. Befolkningen redovisas både per kommun och per tätort. Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.
PDF
Diagram nuläge

Städernas folkmängd 1800-2015

               

Stad/tätort

Staden grundad

1800

1900

1950

2000*

2010*

2015*

Askersund

1643

693

1 784

2 306

3 922

3 887

3 997

Karlskoga

1940

-

-

31 332

28 579

27 084

27 490

Kumla

1942

-

-

8 924

12 592

14 064

16 663

Lindesberg

1643

736

1 930

5 306

8 668

9 149

9 571

Nora

1643

685

1 679

3 501

6 398

6 526

6 597

Örebro

1200-talet

3 267

22 013

66 839

95 354

107 038

115 765

Källa: Statistiska centralbyrån

* folkmängden avser tätorten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta