Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2021-06-10
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2020 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Örebro län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

314

310

271

269

Tumörer

227

270

217

237

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

106

63

80

47

Covid­19 (virus påvisat och ej påvisat)

72

68

85

97

Andningsorganens sjukdomar

58

53

54

53

Sjukdomar i nervsystemet

62

39

66

49

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

32

54

35

58

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

30

28

29

30

Matsmältningsorganens sjukdomar

24

31

27

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

24

24

22

22

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

24

14

33

32

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

13

12

13

15

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

5

8

6

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

4

3

2

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

0

2

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

1

4

2

Vissa perinatala tillstånd

2

0

1

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Samtliga dödsorsaker

1 003

979

948

949

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta