Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2023-06-15
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2022 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Örebro län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

296

306

270

269

Tumörer

209

272

218

229

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

73

58

74

43

Sjukdomar i nervsystemet

71

49

66

51

Andningsorganens sjukdomar

52

63

60

57

Yttre orsaker till sjukdom och död

33

68

36

63

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

38

35

29

32

Covid-19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

31

34

28

39

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

33

29

37

32

Matsmältningsorganens sjukdomar

29

33

30

31

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

27

29

25

24

Sjukdomar i urin- och könsorganen

18

27

15

18

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

4

6

4

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

5

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

4

4

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

1

3

2

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

928

1 018

908

901

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta