Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2023. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Askersund

757

864

21

264

1 149

23,0

Degerfors

604

703

17

269

989

27,2

Hallsberg

1 090

1 461

31

392

1 884

20,8

Hällefors

415

434

11

155

600

25,8

Karlskoga

2 143

2 393

53

863

3 309

26,1

Kumla

1 649

2 139

46

539

2 724

19,8

Laxå

319

456

14

132

602

21,9

Lekeberg

668

803

16

163

982

16,6

Lindesberg

1 594

1 825

38

636

2 499

25,5

Ljusnarsberg

304

310

12

99

421

23,5

Nora

735

899

17

251

1 167

21,5

Örebro

11 323

13 556

272

4 647

18 475

25,2

Örebro län

21 601

25 843

548

8 410

34 801

24,2

Riket

763 181

961 777

18 405

284 137

1 264 319

22,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2013-2023. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Askersund 22,1 21,7 22,6 22,0 21,2 20,7 21,3 21,7 22,6 23,0 23,0
Degerfors 26,1 26,7 26,1 25,9 26,2 25,9 26,8 27,3 26,8 26,4 27,2
Hallsberg 20,8 21,7 22,6 21,5 20,2 19,4 21,0 21,6 21,5 20,9 20,8
Hällefors 21,8 22,8 22,9 23,2 23,9 24,3 24,5 24,3 25,5 25,4 25,8
Karlskoga 25,2 25,3 25,0 25,2 25,2 25,4 25,3 25,8 26,1 26,4 26,1
Kumla 19,7 19,7 19,7 19,5 19,6 19,8 19,7 19,8 19,8 19,4 19,8
Laxå 20,3 19,3 19,6 19,8 21,7 21,0 21,0 21,5 21,4 21,7 21,9
Lekeberg 18,7 19,0 18,4 17,7 17,3 17,1 17,2 18,1 18,2 16,6 16,6
Lindesberg 23,2 23,1 23,0 22,5 22,8 23,3 23,9 24,1 25,0 25,2 25,5
Ljusnarsberg 25,6 25,2 25,2 23,1 22,9 24,3 23,6 23,7 24,4 25,2 23,5
Nora 21,5 21,2 21,8 22,0 21,1 21,1 20,9 21,6 21,9 21,8 21,5
Örebro 24,0 24,2 24,2 24,2 24,3 24,4 24,6 24,9 25,0 25,2 25,2
Örebro län 23,2 23,4 23,4 23,3 23,2 23,3 23,6 23,9 24,1 24,2 24,2
Riket 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,5 22,7 22,5 22,5
Skilsmässofrekvensens utveckling 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Askersund 100 98 102 99 96 94 96 98 102 104 104
Degerfors 100 103 100 99 101 99 103 105 103 101 104
Hallsberg 100 104 108 103 97 93 101 104 103 100 100
Hällefors 100 105 105 106 110 111 112 111 117 116 118
Karlskoga 100 100 99 100 100 101 101 102 104 105 104
Kumla 100 100 100 99 100 101 100 101 100 98 101
Laxå 100 95 97 98 107 104 104 106 106 107 108
Lekeberg 100 102 98 95 93 91 92 97 97 89 89
Lindesberg 100 99 99 97 98 100 103 104 108 109 110
Ljusnarsberg 100 99 99 90 90 95 92 93 95 98 92
Nora 100 98 101 102 98 98 97 100 102 101 100
Örebro 100 101 101 101 101 102 103 104 104 105 105
Örebro län 100 101 101 100 100 101 102 103 104 104 104
Riket 100 100 100 100 99 99 99 101 101 101 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta