Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2021-02-24
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2020. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Askersund

729

936

19

264

1 219

21,7

Degerfors

605

724

18

278

1 020

27,3

Hallsberg

997

1 407

27

395

1 829

21,6

Hällefors

404

482

14

159

655

24,3

Karlskoga

1 982

2 451

59

873

3 383

25,8

Kumla

1 503

2 111

41

531

2 683

19,8

Laxå

326

469

18

133

620

21,5

Lekeberg

578

774

20

175

969

18,1

Lindesberg

1 537

1 884

45

613

2 542

24,1

Ljusnarsberg

311

336

11

108

455

23,7

Nora

674

899

19

253

1 171

21,6

Örebro

10 473

13 625

272

4 601

18 498

24,9

Örebro län

20 119

26 098

563

8 383

35 044

23,9

Riket

701 835

961 216

19 274

284 840

1 265 330

22,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2010-2020. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 20,6 21,8 21,1 22,1 21,7 22,6 22,0 21,2 20,7 21,3 21,7
Degerfors 24,6 24,6 25,6 26,1 26,7 26,1 25,9 26,2 25,9 26,8 27,3
Hallsberg 19,3 19,8 20,4 20,8 21,7 22,6 21,5 20,2 19,4 21,0 21,6
Hällefors 24,1 22,0 21,2 21,8 22,8 22,9 23,2 23,9 24,3 24,5 24,3
Karlskoga 23,7 24,4 24,5 25,2 25,3 25,0 25,2 25,2 25,4 25,3 25,8
Kumla 20,3 19,6 19,3 19,7 19,7 19,7 19,5 19,6 19,8 19,7 19,8
Laxå 19,5 21,1 21,2 20,3 19,3 19,6 19,8 21,7 21,0 21,0 21,5
Lekeberg 19,1 19,3 19,2 18,7 19,0 18,4 17,7 17,3 17,1 17,2 18,1
Lindesberg 22,1 22,4 22,1 23,2 23,1 23,0 22,5 22,8 23,3 23,9 24,1
Ljusnarsberg 28,4 28,8 26,5 25,6 25,2 25,2 23,1 22,9 24,3 23,6 23,7
Nora 22,7 22,0 22,3 21,5 21,2 21,8 22,0 21,1 21,1 20,9 21,6
Örebro 24,1 24,1 24,0 24,0 24,2 24,2 24,2 24,3 24,4 24,6 24,9
Örebro län 23,0 23,1 23,0 23,2 23,4 23,4 23,3 23,2 23,3 23,6 23,9
Riket 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,5
Skilsmässofrekvensens utveckling 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 106 102 108 106 110 107 103 101 104 105
Degerfors 100 100 104 106 109 106 105 107 105 109 111
Hallsberg 100 103 106 108 112 117 111 105 101 109 112
Hällefors 100 91 88 91 95 95 96 99 101 102 101
Karlskoga 100 103 104 106 107 106 106 106 107 107 109
Kumla 100 97 95 97 97 97 96 97 98 97 98
Laxå 100 108 109 104 99 101 102 112 108 108 110
Lekeberg 100 101 100 98 100 96 92 91 89 90 95
Lindesberg 100 101 100 105 104 104 102 103 105 108 109
Ljusnarsberg 100 101 93 90 89 89 81 81 86 83 84
Nora 100 97 99 95 94 96 97 93 93 92 95
Örebro 100 100 100 100 101 101 101 101 101 102 103
Örebro län 100 101 100 101 102 102 101 101 102 103 104
Riket 100 100 100 101 101 101 100 100 100 100 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta