Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2023-02-23
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2022. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Askersund

767

877

20

268

1 165

23,0

Degerfors

620

717

20

264

1 001

26,4

Hallsberg

1 040

1 455

29

391

1 875

20,9

Hällefors

414

456

11

159

626

25,4

Karlskoga

2 082

2 406

55

883

3 344

26,4

Kumla

1 627

2 134

42

523

2 699

19,4

Laxå

327

466

17

134

617

21,7

Lekeberg

675

809

17

164

990

16,6

Lindesberg

1 588

1 866

44

644

2 554

25,2

Ljusnarsberg

307

328

11

114

453

25,2

Nora

730

900

22

257

1 179

21,8

Örebro

11 031

13 529

260

4 638

18 427

25,2

Örebro län

21 208

25 943

548

8 439

34 930

24,2

Riket

746 159

964 482

18 851

285 838

1 269 171

22,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2012-2022. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 21,1 22,1 21,7 22,6 22,0 21,2 20,7 21,3 21,7 22,6 23,0
Degerfors 25,6 26,1 26,7 26,1 25,9 26,2 25,9 26,8 27,3 26,8 26,4
Hallsberg 20,4 20,8 21,7 22,6 21,5 20,2 19,4 21,0 21,6 21,5 20,9
Hällefors 21,2 21,8 22,8 22,9 23,2 23,9 24,3 24,5 24,3 25,5 25,4
Karlskoga 24,5 25,2 25,3 25,0 25,2 25,2 25,4 25,3 25,8 26,1 26,4
Kumla 19,3 19,7 19,7 19,7 19,5 19,6 19,8 19,7 19,8 19,8 19,4
Laxå 21,2 20,3 19,3 19,6 19,8 21,7 21,0 21,0 21,5 21,4 21,7
Lekeberg 19,2 18,7 19,0 18,4 17,7 17,3 17,1 17,2 18,1 18,2 16,6
Lindesberg 22,1 23,2 23,1 23,0 22,5 22,8 23,3 23,9 24,1 25,0 25,2
Ljusnarsberg 26,5 25,6 25,2 25,2 23,1 22,9 24,3 23,6 23,7 24,4 25,2
Nora 22,3 21,5 21,2 21,8 22,0 21,1 21,1 20,9 21,6 21,9 21,8
Örebro 24,0 24,0 24,2 24,2 24,2 24,3 24,4 24,6 24,9 25,0 25,2
Örebro län 23,0 23,2 23,4 23,4 23,3 23,2 23,3 23,6 23,9 24,1 24,2
Riket 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,5 22,7 22,5
Skilsmässofrekvensens utveckling 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 100 105 103 107 104 101 98 101 103 107 109
Degerfors 100 102 104 102 101 102 101 105 106 105 103
Hallsberg 100 102 106 110 105 99 95 103 106 105 102
Hällefors 100 103 108 108 110 113 115 116 115 120 120
Karlskoga 100 103 103 102 103 103 104 103 105 106 108
Kumla 100 102 102 102 101 101 102 102 102 102 100
Laxå 100 95 91 92 93 102 99 99 101 101 102
Lekeberg 100 97 99 96 92 90 89 90 94 95 86
Lindesberg 100 105 105 104 102 103 106 108 109 113 114
Ljusnarsberg 100 96 95 95 87 86 92 89 89 92 95
Nora 100 96 95 97 98 94 95 93 97 98 98
Örebro 100 100 101 101 101 101 102 103 104 104 105
Örebro län 100 101 102 102 101 101 101 103 104 105 105
Riket 100 101 101 101 100 100 100 100 101 102 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta