Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2022-03-30
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2021. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Askersund 5 607 1 573 62,8 52,1
Degerfors 4 750 822 83,1 75,2
Hallsberg 7 333 1 655 66,0 56,6
Hällefors 3 516 680 75,3 60,7
Karlskoga 14 935 2 387 76,9 69,7
Kumla 9 731 1 802 75,5 69,9
Laxå 2 811 711 51,9 43,7
Lekeberg 3 666 1 280 75,0 73,7
Lindesberg 11 135 2 802 63,7 53,5
Ljusnarsberg 2 431 558 53,4 45,5
Nora 5 076 1 299 73,8 67,7
Örebro 74 396 15 427 86,5 84,2
Örebro län 145 387 30 996 78,7 72,8
Riket 4 775 539 1 260 986 84,5 82,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta