Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2021-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2020, ton

     

Typ av gods

Örebro

Totalt Örebro län

Fraktgods

7 798

7 798

Post

0

0

Totalt

7 798

7 798

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2000-2020, ton

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2000

9 789

9 789

2001

5 026

5 026

2002

8 261

8 261

2003

6 307

6 307

2004

4 569

4 569

2005

3 668

3 668

2006

6 402

6 402

2007

7 136

7 136

2008

6 003

6 003

2009

3 414

3 414

2010

6 310

6 310

2011

5 900

5 900

2012

6 416

6 416

2013

7 925

7 925

2014

6 854

6 854

2015

7 378

7 378

2016

8 262

8 262

2017

8 354

8 354

2018

9 172

9 172

2019

8 126

8 126

2020

7 798

7 798

Källa: Transportstyrelsen

     

Post per flygplats 2000-2020, ton

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2000

 

0

2001

 

0

2002

 

0

2003

 

0

2004

 

0

2005

 

0

2006

 

0

2007

 

0

2008

 

0

2009

 

0

2010

 

0

2011

 

0

2012

 

0

2013

 

0

2014

 

0

2015

646

646

2016

740

740

2017

824

824

2018

640

640

2019

0

0

2020

 

 

Källa: Transportstyrelsen

     

Fraktgods och post flygplats 2000-2020, ton

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2000

9 789

9 789

2001

5 026

5 026

2002

8 261

8 261

2003

6 307

6 307

2004

4 569

4 569

2005

3 668

3 668

2006

6 402

6 402

2007

7 136

7 136

2008

6 003

6 003

2009

3 414

3 414

2010

6 310

6 310

2011

5 900

5 900

2012

6 416

6 416

2013

7 925

7 925

2014

6 854

6 854

2015

8 024

8 024

2016

9 002

9 002

2017

9 178

9 178

2018

9 813

9 813

2019

8 126

8 126

2020

7 798

7 798

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2000

100

100

2001

51

51

2002

84

84

2003

64

64

2004

47

47

2005

37

37

2006

65

65

2007

73

73

2008

61

61

2009

35

35

2010

64

64

2011

60

60

2012

66

66

2013

81

81

2014

70

70

2015

75

75

2016

84

84

2017

85

85

2018

94

94

2019

83

83

2020

80

80

Källa: Transportstyrelsen

     

Utveckling av post per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2000

 

 

2001

0

0

2002

0

0

2003

0

0

2004

0

0

2005

0

0

2006

0

0

2007

0

0

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

2012

0

0

2013

0

0

2014

0

0

2015

100

100

2016

115

115

2017

128

128

2018

99

99

2019

0

0

2020

 

 

Källa: Transportstyrelsen

     

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2000

100

100

2001

51

51

2002

84

84

2003

64

64

2004

47

47

2005

37

37

2006

65

65

2007

73

73

2008

61

61

2009

35

35

2010

64

64

2011

60

60

2012

66

66

2013

81

81

2014

70

70

2015

82

82

2016

92

92

2017

94

94

2018

100

100

2019

83

83

2020

80

80

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta