Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2021, ton

     

Typ av gods

Örebro

Totalt Örebro län

Fraktgods

8 679

8 679

Post

0

0

Totalt

8 679

8 679

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2001-2021, ton

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2001

5 026

5 026

2002

8 261

8 261

2003

6 307

6 307

2004

4 569

4 569

2005

3 668

3 668

2006

6 402

6 402

2007

7 136

7 136

2008

6 003

6 003

2009

3 414

3 414

2010

6 310

6 310

2011

5 900

5 900

2012

6 416

6 416

2013

7 925

7 925

2014

6 854

6 854

2015

7 378

7 378

2016

8 262

8 262

2017

8 354

8 354

2018

9 172

9 172

2019

8 126

8 126

2020

7 798

7 798

2021

8 679

8 679

Källa: Transportstyrelsen

     

Post per flygplats 2001-2021, ton

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2001

 

0

2002

 

0

2003

 

0

2004

 

0

2005

 

0

2006

 

0

2007

 

0

2008

 

0

2009

 

0

2010

 

0

2011

 

0

2012

 

0

2013

 

0

2014

 

0

2015

646

646

2016

740

740

2017

824

824

2018

640

640

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

Källa: Transportstyrelsen

     

Fraktgods och post flygplats 2001-2021, ton

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2001

5 026

5 026

2002

8 261

8 261

2003

6 307

6 307

2004

4 569

4 569

2005

3 668

3 668

2006

6 402

6 402

2007

7 136

7 136

2008

6 003

6 003

2009

3 414

3 414

2010

6 310

6 310

2011

5 900

5 900

2012

6 416

6 416

2013

7 925

7 925

2014

6 854

6 854

2015

8 024

8 024

2016

9 002

9 002

2017

9 178

9 178

2018

9 813

9 813

2019

8 126

8 126

2020

7 798

7 798

2021

8 679

8 679

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2001

100

100

2002

164

164

2003

125

125

2004

91

91

2005

73

73

2006

127

127

2007

142

142

2008

119

119

2009

68

68

2010

126

126

2011

117

117

2012

128

128

2013

158

158

2014

136

136

2015

147

147

2016

164

164

2017

166

166

2018

182

182

2019

162

162

2020

155

155

2021

173

173

Källa: Transportstyrelsen

     

Utveckling av post per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2001

 

 

2002

 

 

2003

 

 

2004

 

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

100

100

2016

115

115

2017

128

128

2018

99

99

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

Källa: Transportstyrelsen

     

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

     

År

Örebro

Totalt Örebro län

2001

100

100

2002

164

164

2003

125

125

2004

91

91

2005

73

73

2006

127

127

2007

142

142

2008

119

119

2009

68

68

2010

126

126

2011

117

117

2012

128

128

2013

158

158

2014

136

136

2015

160

160

2016

179

179

2017

183

183

2018

195

195

2019

162

162

2020

155

155

2021

173

173

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta