Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Nyregistrerade personbilar eft…

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel

Senast uppdaterad 2023-01-09
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2022.

 

 

                 

Region                               

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El     

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas     

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt   

Stockholms län

18 737

10 583

30 802

7 023

492

514

27 784

6

95 941

69,4

Uppsala län

2 285

886

3 076

1 005

82

43

1 549

2

8 928

64,5

Södermanlands län

1 597

725

1 823

739

34

42

1 231

2

6 193

62,5

Östergötlands län

2 461

1 132

3 616

1 323

119

29

2 233

0

10 913

67,1

Jönköpings län

2 374

1 179

3 471

1 307

50

127

1 563

2

10 073

64,7

Kronobergs län

1 214

552

1 458

559

22