Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Nyregistrerade personbilar eft…

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel

Senast uppdaterad 2022-01-10
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2021.

 

 

                 

Region                               

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El     

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas     

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt   

Stockholms län

25 546

17 512

19 768

7 003

277

394

37 842

13

108 355

60,3

Uppsala län

2 435

1 150

1 695

834

30

14

1 737

3

7 898

54,6

Södermanlands län

2 496

1 046

1 150

540

27

50

1 395

1

6 705

47,2

Östergötlands län

3 754

1 749

2 121

1 270

70

42

2 143

1

11 150

50,6

Jönköpings län

3 964

2 042

1 829

1 014

51

75

1 850

1

10 826

44,5

Kronobergs län

1 765

732

863

414

21

42

906

2

4 745

47,4

Kalmar län

2 143

1 076

709

295

14

166

886

0

5 289

39,1

Gotlands län

381

157

238

82

4

9

173

0

1 044

48,5

Blekinge län

1 424

531

525

319

18

37

659

2

3 515

44,4

Skåne län

16 424

8 724

8 455

2 924

106

292

9 669

9

46 603

46,0

Hallands län

3 970

1 309

2 086

624

33

62

1 705

2

9 791

46,1

Västra Götalands län

18 823

6 901

10 986

4 473

160

215

10 384

4

51 946

50,5

Värmlands län

2 517

1 477

989

666

55

21

1 216

1

6 942

42,5

Örebro län

2 211

1 165

1 081

730

67

17

1 195

0

6 466

47,8

Västmanlands län

2 143

1 015

1 037

294

37

57

1 369

0

5 952

46,9

Dalarnas län

1 691

1 278

847

446

50

3

1 191

0

5 506

46,1

Gävleborgs län

1 945

1 428

805

697

77

3

854

0

5 809

41,9

Västernorrlands län

1 303

1 377

675

397

74

5

881

1

4 713

43,1

Jämtlands län

555

847

399

150

32

31

357

1

2 372

40,9

Västerbottens län

1 190

1 049

928

504

48

10

1 136

2

4 867