Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2021

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Örebro 4 788 100
Örebro län 4 788 100
Passagerare per flygplats 2001-2021

År Örebro Totalt Örebro län
2001 155 837 155 837
2002 123 027 123 027
2003 89 960 89 960
2004 87 048 87 048
2005 86 283 86 283
2006 85 158 85 158
2007 84 453 84 453
2008 69 950 69 950
2009 62 514 62 514
2010 68 517 68 517
2011 82 904 82 904
2012 98 594 98 594
2013 101 682 101 682
2014 96 256 96 256
2015 95 395 95 395
2016 108 990 108 990
2017 101 798 101 798
2018 87 996 87 996
2019 77 067 77 067
2020 13 114 13 114
2021 4 788 4 788
Utveckling av passagerare per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

År Örebro Totalt Örebro län
2001 100 100
2002 79 79
2003 58 58
2004 56 56
2005 55 55
2006 55 55
2007 54 54
2008 45 45
2009 40 40
2010 44 44
2011 53 53
2012 63 63
2013 65 65
2014 62 62
2015 61 61
2016 70 70
2017 65 65
2018 56 56
2019 49 49
2020 8 8
2021 3 3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta