Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2021-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2020

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Örebro 13 114 100
Örebro län 13 114 100
Passagerare per flygplats 2000-2020

År Örebro Totalt Örebro län
2000 175 368 175 368
2001 155 837 155 837
2002 123 027 123 027
2003 89 960 89 960
2004 87 048 87 048
2005 86 283 86 283
2006 85 158 85 158
2007 84 453 84 453
2008 69 950 69 950
2009 62 514 62 514
2010 68 517 68 517
2011 82 904 82 904
2012 98 594 98 594
2013 101 682 101 682
2014 96 256 96 256
2015 95 395 95 395
2016 108 990 108 990
2017 101 798 101 798
2018 87 996 87 996
2019 77 067 77 067
2020 13 114 13 114
Utveckling av passagerare per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

År Örebro Totalt Örebro län
2000 100 100
2001 89 89
2002 70 70
2003 51 51
2004 50 50
2005 49 49
2006 49 49
2007 48 48
2008 40 40
2009 36 36
2010 39 39
2011 47 47
2012 56 56
2013 58 58
2014 55 55
2015 54 54
2016 62 62
2017 58 58
2018 50 50
2019 44 44
2020 7 7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta