Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2021-02-17
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2020/2021

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Askersund 2 104 3 802 1 203 1 001 7 109 622
Degerfors 1 770 3 188 608 487 5 566 578
Hallsberg 2 628 5 176 1 235 938 9 039 565
Hällefors 1 070 2 106 445 329 3 621 526
Karlskoga 5 077 9 512 1 645 901 16 234 536
Kumla 3 662 6 744 1 298 881 11 704 536
Laxå 1 042 1 877 539 385 3 458 612
Lekeberg 1 476 2 465 968 833 4 909 581
Lindesberg 3 944 7 140 2 269 1 705 13 353 565
Ljusnarsberg 817 1 537 399 330 2 753 587
Nora 1 819 3 124 989 726 5 932 554
Örebro 20 316 36 431 11 269 5 098 68 016 435
Örebro län 45 725 83 102 22 867 13 614 151 694 496
Riket 1 392 155 2 530 845 1 021 067 501 840 4 944 067 476
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Askersund 571 586 590 603 608 610 601 611 615 615 622
Degerfors 537 545 555 561 572 574 580 589 587 577 578
Hallsberg 532 537 543 547 555 559 562 561 566 559 565
Hällefors 498 508 521 517 528 526 527 531 538 527 526
Karlskoga 492 500 504 507 513 519 522 527 530 534 536
Kumla 497 504 510 514 519 526 534 534 536 536 536
Laxå 579 593 595 586 585 587 597 601 599 602 612
Lekeberg 573 574 575 583 595 588 592 589 588 583 581
Lindesberg 542 547 551 551 555 557 562 563 566 565 565
Ljusnarsberg 546 552 564 567 565 576 570 567 578 584 587
Nora 520 529 538 544 554 557 560 552 551 546 554
Örebro 434 439 441 446 431 435 440 440 437 431 435
Örebro län 481 487 491 495 490 494 498 498 498 493 496
Riket 461 464 466 467 471 475 478 480 477 474 476
Utveckling 2010/11-2020/21. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2010/11=100

Kommun/Region 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Askersund 100 103 103 106 106 107 105 107 108 108 109
Degerfors 100 101 103 104 107 107 108 110 109 107 108
Hallsberg 100 101 102 103 104 105 106 105 106 105 106
Hällefors 100 102 105 104 106 106 106 107 108 106 106
Karlskoga 100 102 102 103 104 105 106 107 108 109 109
Kumla 100 101 103 103 104 106 107 107 108 108 108
Laxå 100 102 103 101 101 101 103 104 103 104 106
Lekeberg 100 100 100 102 104 103 103 103 103 102 101
Lindesberg 100 101 102 102 102 103 104 104 104 104 104
Ljusnarsberg 100 101 103 104 103 105 104 104 106 107 108
Nora 100 102 103 105 107 107 108 106 106 105 107
Örebro 100 101 102 103 99 100 101 101 101 99 100
Örebro län 100 101 102 103 102 103 103 103 103 102 103
Riket 100 101 101 101 102 103 104 104 103 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta