Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2023-02-23
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2022/2023

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Askersund 2 167 3 764 1 188 973 7 119 620
Degerfors 1 707 3 106 637 496 5 450 572
Hallsberg 2 658 5 189 1 204 907 9 051 557
Hällefors 1 062 2 020 480 346 3 562 535
Karlskoga 5 223 9 333 1 707 883 16 263 537
Kumla 3 756 6 871 1 343 890 11 970 533
Laxå 1 036 1 848 509 378 3 393 607
Lekeberg 1 538 2 494 999 838 5 031 576
Lindesberg 4 035 6 985 2 260 1 676 13 280 566
Ljusnarsberg 839 1 462 383 319 2 684 596
Nora 1 877 3 087 959 710 5 923 553
Örebro 20 747 36 403 11 541 4 853 68 691 435
Örebro län 46 645 82 562 23 210 13 269 152 417 495
Riket 1 413 299 2 530 974 1 036 270 490 243 4 980 543 474
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Askersund 590 603 608 610 601 611 615 615 622 621 620
Degerfors 555 561 572 574 580 589 587 577 578 580 572
Hallsberg 543 547 555 559 562 561 566 559 565 561 557
Hällefors 521 517 528 526 527 531 538 527 526 528 535
Karlskoga 504 507 513 519 522 527 530 534 536 538 537
Kumla 510 514 519 526 534 534 536 536 536 536 533
Laxå 595 586 585 587 597 601 599 602 612 610 607
Lekeberg 575 583 595 588 592 589 588 583 581 578 576
Lindesberg 551 551 555 557 562 563 566 565 565 564 566
Ljusnarsberg 564 567 565 576 570 567 578 584 587 590 596
Nora 538 544 554 557 560 552 551 546 554 554 553
Örebro 441 446 431 435 440 440 437 431 435 438 435
Örebro län 491 495 490 494 498 498 498 493 496 498 495
Riket 466 467 471 475 478 480 477 474 476 477 474
Utveckling 2012/13-2022/23. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2012/13=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Askersund 100 102 103 103 102 104 104 104 105 105 105
Degerfors 100 101 103 103 105 106 106 104 104 105 103
Hallsberg 100 101 102 103 103 103 104 103 104 103 103
Hällefors 100 99 101 101 101 102 103 101 101 101 103
Karlskoga 100 101 102 103 104 105 105 106 106 107 107
Kumla 100 101 102 103 105 105 105 105 105 105 105
Laxå 100 98 98 99 100 101 101 101 103 103 102
Lekeberg 100 101 103 102 103 102 102 101 101 101 100
Lindesberg 100 100 101 101 102 102 103 103 103 102 103
Ljusnarsberg 100 101 100 102 101 101 102 104 104 105 106
Nora 100 101 103 104 104 103 102 101 103 103 103
Örebro 100 101 98 99 100 100 99 98 99 99 99
Örebro län 100 101 100 101 101 101 101 100 101 101 101
Riket 100 100 101 102 103 103 102 102 102 102 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta