Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2022-02-17
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2021/2022

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Askersund 2 135 3 820 1 205 997 7 160 621
Degerfors 1 753 3 165 625 502 5 543 580
Hallsberg 2 653 5 212 1 219 926 9 084 561
Hällefors 1 079 2 084 473 345 3 636 528
Karlskoga 5 207 9 469 1 705 903 16 381 538
Kumla 3 705 6 811 1 332 885 11 848 536
Laxå 1 043 1 851 525 389 3 419 610
Lekeberg 1 480 2 478 1 009 854 4 967 578
Lindesberg 3 999 7 035 2 298 1 723 13 332 564
Ljusnarsberg 842 1 493 395 329 2 730 590
Nora 1 848 3 128 960 708 5 936 554
Örebro 20 751 36 799 11 203 5 012 68 753 438
Örebro län 46 495 83 345 22 949 13 573 152 789 498
Riket 1 415 237 2 551 941 1 019 572 495 888 4 986 750 477
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Askersund 586 590 603 608 610 601 611 615 615 622 621
Degerfors 545 555 561 572 574 580 589 587 577 578 580
Hallsberg 537 543 547 555 559 562 561 566 559 565 561
Hällefors 508 521 517 528 526 527 531 538 527 526 528
Karlskoga 500 504 507 513 519 522 527 530 534 536 538
Kumla 504 510 514 519 526 534 534 536 536 536 536
Laxå 593 595 586 585 587 597 601 599 602 612 610
Lekeberg 574 575 583 595 588 592 589 588 583 581 578
Lindesberg 547 551 551 555 557 562 563 566 565 565 564
Ljusnarsberg 552 564 567 565 576 570 567 578 584 587 590
Nora 529 538 544 554 557 560 552 551 546 554 554
Örebro 439 441 446 431 435 440 440 437 431 435 438
Örebro län 487 491 495 490 494 498 498 498 493 496 498
Riket 464 466 467 471 475 478 480 477 474 476 477
Utveckling 2011/12-2021/22. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2011/12=100

Kommun/Region 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Askersund 100 101 103 104 104 103 104 105 105 106 106
Degerfors 100 102 103 105 105 106 108 108 106 106 106
Hallsberg 100 101 102 103 104 105 104 105 104 105 104
Hällefors 100 103 102 104 104 104 105 106 104 104 104
Karlskoga 100 101 101 103 104 104 105 106 107 107 108
Kumla 100 101 102 103 104 106 106 106 106 106 106
Laxå 100 100 99 99 99 101 101 101 102 103 103
Lekeberg 100 100 102 104 102 103 103 102 102 101 101
Lindesberg 100 101 101 101 102 103 103 103 103 103 103
Ljusnarsberg 100 102 103 102 104 103 103 105 106 106 107
Nora 100 102 103 105 105 106 104 104 103 105 105
Örebro 100 100 102 98 99 100 100 100 98 99 100
Örebro län 100 101 101 101 101 102 102 102 101 102 102
Riket 100 100 100 101 102 103 103 103 102 102 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta