Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2011-06-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.

Inrikes och utrikes sjöfart 2022, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 493

370

4 908

2 970

9 741

Uppsala län

4

122

221

447

794

Södermanlands län

1 485

223

2 418

829

4 955

Östergötlands län

794

237

1 358

1 343

3 732

Kalmar län

523

318

949

1 242

3 032

Gotlands län

510

1 098

33

670

2 311

Blekinge län

293

80

3 138

2 172

5 683

Skåne län

1 411

499

16 616

14 202

32 728

Hallands län

190

89

2 104

2 046

4 429

Västra Götalands län

812

2 034

21 868

17 532

42 246

Värmlands län

139

93

636

806

1 674

Västmanlands län

514

78

1 670

709

2 971

Gävleborgs län

949

406

2 245

2 149

5 749

Västernorrlands län

171

199

1 761

1 740

3 871

Västerbottens län

527

230

1 183

1 702

3 642

Norrbottens län

876

1 755

2 267

4 524

9 422

Riket

10 691

7 831

63 375

55 083

136 980

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta