Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2023-12-31 i Örebro län jämfört med riket

             

Ålder

Örebro län

Riket

 

Antal

Procent

Procent

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 872

8 142

2,6

2,6

2,6

2,7

5-9

8 624

9 211

2,8

3,0

2,8

3,0

10-14

9 142

9 484

3,0

3,1

2,9

3,1

15-19

8 647

9 193

2,8

3,0

2,8

3,0

20-24

9 551

9 658

3,1

3,1

2,7

2,9

25-29

9 050

9 809

2,9

3,2

2,9

3,1

30-34

10 152

11 004

3,3

3,6

3,6

3,8

35-39

9 436

9 865

3,1

3,2

3,3

3,5

40-44

8 864

9 152

2,9

3,0

3,0

3,2

45-49

8 783

9 064

2,9

2,9

3,0

3,1

50-54

9 476

9 589

3,1

3,1

3,1

3,2

55-59

9 691

10 069

3,1

3,3

3,2

3,3

60-64

8 340

8 658

2,7

2,8

2,8

2,8

65-69

8 263

7 880

2,7

2,6

2,6

2,6

70-74

8 270

7 877

2,7

2,6

2,5

2,4

75-79

8 496

7 748

2,8

2,5

2,5

2,3

80-84

5 748

4 939

1,9

1,6

1,7

1,4

85-89

3 142

2 215

1,0

0,7

1,0

0,7

90-94

1 547

748

0,5

0,2

0,5

0,3

95-99

476

155

0,2

0,1

0,2

0,0

100-

69

17

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

153 639

154 477

49,9

50,1

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta