Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Jämställdhet // Föräldrapenning ersatta dagar

Föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2023 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Askersund 26,5 73,5
Degerfors 26,4 73,6
Hallsberg 32,0 68,0
Hällefors 30,3 69,7
Karlskoga 30,1 69,9
Kumla 30,7 69,3
Laxå 31,1 68,9
Lekeberg 33,2 66,8
Lindesberg 29,9 70,1
Ljusnarsberg 26,5 73,5
Nora 31,9 68,1
Örebro 30,5 69,5
Örebro län 30,4 69,6
Riket 30,9 69,1
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2013-2023. Procent

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Askersund 24,2 25,0 30,0 30,1 27,2 25,7 25,8 29,1 30,1 29,2 26,5
Degerfors 25,8 23,0 28,6 24,7 26,5 25,8 25,6 26,7 27,0 24,5 26,4
Hallsberg 25,9 25,6 24,9 26,0 27,3 29,3 26,9 29,1 28,5 29,3 32,0
Hällefors 21,8 23,6 23,3 26,4 26,2 27,6 29,1 31,1 26,6 24,5 30,3
Karlskoga 21,8 25,0 24,2 24,4 25,2 26,5 25,8 26,9 27,2 25,7 30,1
Kumla 24,1 25,0 26,2 28,6 29,5 30,3 32,8 30,3 29,0 30,2 30,7
Laxå 23,2 19,8 27,3 25,7 30,6 29,1 24,8 24,4 21,4 27,4 31,1
Lekeberg 25,2 23,6 24,4 28,4 29,2 30,3 31,0 32,0 32,2 34,1 33,2
Lindesberg 20,1 23,6 23,7 25,3 27,4 28,4 28,3 26,7 26,9 29,3 29,9
Ljusnarsberg 22,2 21,6 22,1 18,4 30,8 28,3 29,3 31,9 35,5 30,8 26,5
Nora 22,7 24,7 27,1 30,3 28,5 29,1 30,1 33,9 33,0 32,1 31,9
Örebro 25,2 25,1 26,6 28,4 28,5 30,1 29,7 29,9 29,8 30,0 30,5
Örebro län 24,2 24,7 26,0 27,5 28,1 29,2 29,1 29,4 29,2 29,4 30,4
Riket 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0 29,6 30,3 30,9
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Askersund 100 103 124 124 112 106 106 120 124 120 109
Degerfors 100 89 111 96 103 100 99 104 105 95 102
Hallsberg 100 99 96 101 106 113 104 113 110 113 124
Hällefors 100 108 107 121 120 127 133 143 122 112 139
Karlskoga 100 115 111 112 115 121 118 123 125 118 138
Kumla 100 104 109 119 123 126 136 126 120 126 128
Laxå 100 85 118 111 132 125 107 105 92 118 134
Lekeberg 100 94 97 113 116 121 123 127 128 136 132
Lindesberg 100 118 118 126 137 142 141 133 134 146 149
Ljusnarsberg 100 97 100 83 139 128 132 144 160 139 120
Nora 100 109 120 134 126 128 133 149 145 141 141
Örebro 100 99 105 113 113 119 118 119 118 119 121
Örebro län 100 102 107 113 116 121 120 121 121 121 125
Riket 100 101 106 109 113 118 121 121 119 122 125

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta