Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Jämställdhet // Ohälsotal kvinnor och män

Ohälsotal kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.

Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet från och med 2011.

 

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sjukpenningtal 2023 dagar per försäkrad 16-64 år

Allmän försäkringskassa Kvinnor Män
Stockholms län 10,9 6,0
Uppsala län 12,4 7,0
Södermanlands län 14,5 8,1
Östergötlands län 13,2 6,8
Jönköpings län 13,8 7,7
Kronobergs län 12,4 6,7
Kalmar län 13,1 7,6
Gotlands län 11,4 6,2
Blekinge län 12,8 6,4
Skåne län 11,4 6,4
Hallands län 12,4 7,0
Västra Götalands län 15,2 8,6
Värmlands län 16,3 8,4
Örebro län 13,5 7,5
Västmanlands län 14,1 7,7
Dalarnas län 15,2 8,1
Gävleborgs län 15,4 8,7
Västernorrlands län 15,0 8,2
Jämtlands län 13,8 7,4
Västerbottens län 14,0 7,3
Norrbottens län 12,8 6,7
Riket 12,4 6,8

Sjukpenningtal 2013-2023, dagar per försäkrad 16-64 år

                       

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stockholms län

9,8

10,8

12,2

12,3

11,5

11,1

11,0

11,0

10,5

10,6

10,9

Uppsala län

10,6

11,8

13,0

13,7

13,0

13,1

12,5

12,0

11,1

11,7

12,4

Södermanlands län

11,6

13,1

15,0

16,3

15,6

15,2

14,5

14,0

14,1

14,2

14,5

Östergötlands län

9,3

10,2

11,2

11,4

10,6

11,2

11,4

12,0

12,0

12,6

13,2

Jönköpings län

11,0

12,1

13,8

14,6

14,0

14,3

13,9

14,0

13,5

13,8

13,8

Kronobergs län

11,3

12,2

13,9

14,6

14,2

13,6

12,8

12,0

11,3

11,8

12,4

Kalmar län

11,6

12,6

14,2

14,6

14,3

14,0

14,0

14,0

12,9

12,9

13,1

Gotlands län

10,3

11,1

12,8

12,8

11,8

11,5

12,3

12,0

11,3

11,2

11,4

Blekinge län

10,2

11,5

12,9

14,1

14,2

12,4

11,4

11,0

10,5

11,8

12,8

Skåne län

9,5

10,9

12,3

12,8

12,0

11,8

11,6

11,0

11,1

11,2

11,4

Hallands län

10,3

11,9

12,8

12,8

11,9

11,9

11,5

12,0

11,6

12,1

12,4

Västra Götalands län

11,9

13,6

15,3

16,1

15,4

14,7

14,1

14,0

13,8

14,5

15,2

Värmlands län

11,3

13,2

14,5

15,6

14,3

14,3

14,0

13,0

13,6

15,4

16,3

Örebro län

12,1

13,8

15,9

17,2

15,2

13,6

11,9

11,0

11,6

12,5

13,5

Västmanlands län

11,3

12,9

14,9

16,2

14,9