Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2021-04-19
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2020

Kommun/Region Fritidshus
Askersund 2 122
Degerfors 684
Hallsberg 946
Hällefors 1 364
Karlskoga 691
Kumla 208
Laxå 740
Lekeberg 948
Lindesberg 1 971
Ljusnarsberg 1 193
Nora 1 125
Örebro 2 845
Örebro län 14 837
Riket 607 664
Antal fritidshus 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 2 007 1 973 1 993 2 025 2 020 2 080 2 053 2 050 2 132 2 122 2 122
Degerfors 601 612 626 636 654 673 683 680 685 686 684
Hallsberg 923 894 898 921 933 946 944 958 939 941 946
Hällefors 1 236 1 234 1 252 1 278 1 281 1 296 1 282 1 296 1 348 1 359 1 364
Karlskoga 599 606 613 622 628 652 626 633 684 694 691
Kumla 207 199 201 206 193 204 212 220 225 208 208
Laxå 663 657 663 681 668 683 694 690 730 725 740
Lekeberg 934 917 928 930 932 930 915 920 958 953 948
Lindesberg 1 887 1 887 1 893 1 926 1 916 1 914 1 899 1 910 1 966 1 971 1 971
Ljusnarsberg 1 032 1 042 1 109 1 104 1 099 1 102 1 122 1 129 1 181 1 191 1 193
Nora 1 136 1 104 1 111 1 119 1 109 1 114 1 116 1 099 1 131 1 133 1 125
Örebro 2 836 2 826 2 839 2 841 2 821 2 839 2 851 2 835 2 923 2 871 2 845
Örebro län 14 061 13 951 14 126 14 289 14 254 14 433 14 397 14 420 14 902 14 854 14 837
Riket 564 705 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664
Utveckling av antalet fritidshus 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 98 99 101 101 104 102 102 106 106 106
Degerfors 100 102 104 106 109 112 114 113 114 114 114
Hallsberg 100 97 97 100 101 102 102 104 102 102 102
Hällefors 100 100 101 103 104 105 104 105 109 110 110
Karlskoga 100 101 102 104 105 109 105 106 114 116 115
Kumla 100 96 97 100 93 99 102 106 109 100 100
Laxå 100 99 100 103 101 103 105 104 110 109 112
Lekeberg 100 98 99 100 100 100 98 99 103 102 101
Lindesberg 100 100 100 102 102 101 101 101 104 104 104
Ljusnarsberg 100 101 107 107 106 107 109 109 114 115 116
Nora 100 97 98 99 98 98 98 97 100 100 99
Örebro 100 100 100 100 99 100 101 100 103 101 100
Örebro län 100 99 100 102 101 103 102 103 106 106 106
Riket 100 100 101 101 101 102 102 102 107 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta