Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2023-05-17
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2022 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Askersund 12
Degerfors 6
Hallsberg 7
Hällefors 6
Karlskoga 7
Kumla 18
Laxå 13
Lekeberg 11
Lindesberg 8
Ljusnarsberg 9
Nora 14
Örebro 12
Örebro län 11
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2012-2022. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 14 14 12 11 10 11 11 12 9 9 12
Degerfors 14 17 28 14 12 15 11 6 6 5 6
Hallsberg 20 17 15 15 13 9 8 6 7 6 7
Hällefors 22 24 14 15 12 11 8 7 6 3 6
Karlskoga 16 13 13 11 9 5 6 8 7 6 7
Kumla 25 24 20 20 21 21 19 18 16 15 18
Laxå 22 17 7 7 9 11 9 11 11 12 13
Lekeberg 20 20 19 15 15 11 8 10 9 9 11
Lindesberg 18 15 12 11 11 9 11 10 7 6 8
Ljusnarsberg 10 13 .. 9 7 6 10 8 12 3 9
Nora 23 22 19 16 19 14 12 14 12 12 14
Örebro 19 18 13 13 13 11 12 12 11 10 12
Örebro län 19 18 16 15 13 11 11 11 10 9 11
Riket 18 18 .. 16 13 13 12 12 11 10 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 100 100 82 79 70 76 75 83 64 61 84
Degerfors 100 123 197 97 86 104 82 43 41 36 45
Hallsberg 100 86 74 73 65 44 37 32 34 28 37
Hällefors 100 109 66 69 56 52 36 31 29 15 25
Karlskoga 100 86 84 74 56 32 36 54 47 40 47
Kumla 100 96 81 80 82 83 76 73 64 61 71
Laxå 100 76 30 30 39 49 42 50 49 54 56
Lekeberg 100 101 95 76 74 57 39 48 44 47 57
Lindesberg 100 85 67 63 61 52 61 55 41 37 46
Ljusnarsberg 100 123 .. 91 64 60 96 76 117 33 83
Nora 100 95 82 71 82 61 54 60 54 51 62
Örebro 100 95 70 70 67 58 61 62 55 52 62
Örebro län 100 94 82 79 68 59 58 59 53 49 59
Riket 100 98 .. 89 75 71 69 69 63 56 66

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta