Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2022-05-18
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2021 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Askersund 9
Degerfors 5
Hallsberg 6
Hällefors 3
Karlskoga 6
Kumla 15
Laxå 12
Lekeberg 9
Lindesberg 6
Ljusnarsberg 3
Nora 12
Örebro 10
Örebro län 9
Riket 10
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2011-2021. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 15 14 14 12 11 10 11 11 12 9 9
Degerfors 14 14 17 28 14 12 15 11 6 6 5
Hallsberg 23 20 17 15 15 13 9 8 6 7 6
Hällefors 24 22 24 14 15 12 11 8 7 6 3
Karlskoga 16 16 13 13 11 9 5 6 8 7 6
Kumla 25 25 24 20 20 21 21 19 18 16 15
Laxå 25 22 17 7 7 9 11 9 11 11 12
Lekeberg 20 20 20 19 15 15 11 8 10 9 9
Lindesberg 19 18 15 12 11 11 9 11 10 7 6
Ljusnarsberg 12 10 13 .. 9 7 6 10 8 12 3
Nora 21 23 22 19 16 19 14 12 14 12 12
Örebro 21 19 18 13 13 13 11 12 12 11 10
Örebro län 20 19 18 16 15 13 11 11 11 10 9
Riket 18 18 18 .. 16 13 13 12 12 11 10
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 100 98 98 81 77 69 75 74 81 63 60
Degerfors 100 101 124 199 97 87 105 82 44 41 36
Hallsberg 100 87 75 64 63 56 38 32 28 30 24
Hällefors 100 93 101 61 64 52 48 33 29 26 14
Karlskoga 100 95 82 80 70 53 30 34 51 45 38
Kumla 100 103 98 83 82 85 85 78 75 66 63
Laxå 100 90 69 27 27 35 44 37 45 44 49
Lekeberg 100 99 100 94 76 73 57 38 48 44 46
Lindesberg 100 92 78 62 58 56 48 56 50 38 34
Ljusnarsberg 100 85 105 .. 78 55 51 82 65 100 28
Nora 100 107 102 88 76 88 65 58 64 58 55
Örebro 100 93 88 65 65 62 54 57 57 51 48
Örebro län 100 94 89 78 74 64 56 55 56 50 46
Riket 100 98 96 .. 87 73 70 68 68 62 55

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta